Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule prezentowane są wyniki badań fenomenograficznych poświęconych znaczeniom coming out (ujawnieniu) konstruowanym przez homoseksualnych mężczyzn. Autorzy poddają dyskusji kategorię inności, która opisuje codzienne doświadczenie homoseksualnych mężczyzn oraz problem ich seksualnych tożsamości – niestabilnych i zmiennych. Ważną częścią artykułu jest problem pedagogicznych narzędzi i strategii używanych przez rodziny, które konfrontują się z homoseksualnością.

Słowa kluczowe

coming out queer rodzina seksualność tożsamość coming out family identity queer sexuality

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Lucyna Kopciewicz - Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

 

Jak cytować
Kopciewicz, L., & Welenc, M. (2013). Konstruowanie znaczeń coming out w prywatnej i publicznej przestrzeni doświadczeń homoseksualnych mężczyzn. Forum Oświatowe, 25(3(50), 93–114. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/3

Referencje

 1. Basiuk, T. (2010). Coming out po polsku. W: J. Kochanowski, M. Abramowicz, R. Biedroń (red.), Queer Studies: podręcznik kursu (s. 115–124). Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii. Pobrane z: http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf
 2. Bourdieu, P. (2004). Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 3. Chomczyńska-Miliszkiewicz, M. (2002). Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym: konteksty pedagogiczne i psychospołeczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 4. Głowania, M. (2009). Coming out – problematyka, strategie rodzinne, implikacje pedagogiczne. W: B. Skowronek (red.), Gender – Queer – Edukacja (s. 19–32). Kraków: Śródmiejski Ośrodek Kultury.
 5. Hegna, K., Wichstrøm, L. (2007). Suicide Attempts among Norwegian Gay, Lesbian and Bisexual Youths: General and Specific Risk Factors. Acta Sociologica, 50(1), 21–37. Doi: 10.1177/0001699307074880
 6. Izdebski, Z. (2010, styczeń). Seks Polaków w Internecie: raport z badań.
 7. Jurgiel, A. (2009). O możliwościach poznawczych fenomenografii. Pedagogika Kultury, 5, 97–104.
 8. Kopciewicz, L. (2009). Fenomenografia jako metoda badań kultury w jej codziennym wymiarze. Pedagogika Kultury, 5, 105–116.
 9. Krzemiński, I. (red.). (2009). Naznaczeni: sytuacja mniejszości seksualnych w Polsce: raport 2008. Zalesie Górne: Pracownia Wydawnicza Andrzej Zabrowarny.
 10. Mariański, J. (2008). Emigracja z Kościoła: religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 11. McLean, K. (2007). Hiding in the Closet: Bisexuals, coming out and disclosure imperative. Journal of Sociology, 43(2), 151–166. Doi: 10.1177/1440783307076893
 12. Męczkowska, A. (2002). Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego: nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 13. Stańczyk, P. (2008). Przemoc i emancypacja: ambiwalencja funkcji studiów zaocznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 14. Szafraniec, K. (red.). (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 15. Szkudlarek, T. (1997). Poststrukuralizm a metodologia pedagogiki. Socjologia Wychowania, 13(317), 167–199.
 16. Śliwerski, B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 17. Tomalski, P. (2007). Nietypowe rodziny: o parach lesbijek i gejów z perspektywy teorii przywiązania. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.