Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Cervinkova, H. & Gołębniak, B. D. (Eds.). (2010). Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
  2. Cervinkova, H. & Gołębniak, B. D. (Eds.). (2013). Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  3. Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2009). Metody badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.