Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

edukacja

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Konrad Konkol - Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii i Politologii

Ur. 26 IX 1983 r. w Słupsku. Absolwent Historii z Wiedzą o Społeczeństwie (2003-2008) oraz Filozofii z Etyką i Religioznawstwem (2005-2008) Akademii Pomorskiej w Słupsku. Doktorant tejże uczelni od 2009 r. oraz nauczyciel Społecznego Gimnazjum UTO w Ustce.

W nadchodzących numerach "Przeglądu Religioznawczego'' oraz "Słupskich Studiów Historycznych" ukaże się kolejno moja recenzja oraz artykuł.

Jak cytować
Konkol, K. (2013). Sprawozdanie z Konferencji „Edu Trendy 2013. Wiedza. Integracja. Praktyka”. Warszawa, 26-27 września 2013 r. Forum Oświatowe, 25(3(50), 187–190. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/147