Opublikowane: paź 25, 2018

Wprowadzenie

11-14 Barbara Kutrowska
52

Czy skazani jesteśmy na bezradność? Wobec zapaści społeczeństwa wychowującego

15-24 Zbigniew Kwieciński
107

Pamięć, ideologia, władza. Uczenie się zapominania

25-36 Maria Mendel
149

Pedagogika wstydu i bezwstydna polityka

37-52 Tomasz Szkudlarek
325

Uciśnieni, historia i społeczna zmiana. Historiozofia w filozofii wychowania P. Freirego: pojęcie historii jako możliwości

53-72 Piotr Bogusław Stańczyk
102

Ewaluacja edukacyjna w obliczu pytań o teraźniejszość i zmianę. Szkic do portretu szans niewykorzystanych

73-88 Henryk Kazimierz Mizerek
65

Wióry… – szkic (krypto)terapeutyczny o edukacji wobec zmian współczesnych

89-102 Krzysztof Maliszewski
83

„MAŁA SZKOŁA” - W DRODZE KU REWITALIZACJI IDEI SZKOŁY ŚRODOWISKOWEJ

103-118 Danuta Uryga
83

Emocje moralne jako wyznacznik pomagania członkom grup o niższym statusie

119-135 Jarosław Klebaniuk
177

Czy tylko powierzchowny tokenizm? Sytuacja ludności rdzennej w Kanadzie po wyborach parlamentarnych w Kanadzie w 2015 roku

137-150 Celina Czech-Włodarczyk
115

Przemiany związków intymnych w dyskursach kobiecych – na marginesie projektu badawczego

151-164 Monika Grochalska
120

Niegotowość i zmiana. Charakterystyka edukacji dziecka romskiego.

165-178 Kamila Aneta Knysak
94

Nauczanie indywidualne –między tradycją a alternatywą. Poszukiwanie pola badawczego

179-191 Paulina Hawrylewicz-Kowalska
207