Treść głównego artykułu

Abstrakt

Edukacja dziecka romskiego pojmowana jako relacja w procesie dialogicznego nauczania jest doświadczeniem szczególnym. Jego analiza dokonuje się dzięki pogłębionej refleksji stojącej po stronie nauczyciela-badacza i prowadzi do interesujących konstatacji. Nauczanie dziecka romskiego (Roma rumuńskiego) wymaga nauczycielskiego podejścia, które nie będzie koncentrowało się jedynie na celach. Istotny jest sam proces charakteryzujący się przede wszystkim niegotowością i zmiennością. Obserwujemy edukację w procesie powstawania, której wartość polega głównie na zaskoczeniach, zdziwieniach, odkryciach i na niepowtarzalności. W takim procesie konstytuuje się też autorytet nauczyciela. Tworzą go działanie twórcze i ironiczna postawa. Prezentowany artykuł jest próbą rekonstrukcji tego procesu na podstawie osobistego doświadczenia.

Słowa kluczowe

uczeń Rom rumuński nauczyciel twórczość ironia dialogiczne nauczanie autorytet

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Knysak, K. A. (2018). Niegotowość i zmiana. Charakterystyka edukacji dziecka romskiego. Forum Oświatowe, 30(1(59), 165-178. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/597