Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Joanna Michalak-Dawidziuk, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Joanna Michalak-Dawidziuk - dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność naukowa zarządzanie oświatą, obszar zainteresowań: uczenie się przez całe życie (lifelong learning), nauczyciel, reformy w systemie edukacji oraz jakość w procesie kształcenia.

Doświadczenie zawodowe w administracji rządowej: w Ministerstwie Edukacji Narodowej                         i w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W latach 2005 - 2008 Członek Grupy do Spraw Młodzieży w Brukseli oraz przedstawiciel MEN w Programie Childreen at Risk.

Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu wdrażania reformy systemu edukacji, w tym m. in. publikacje na temat wyników ogólnopolskich badań z zakresu doskonalenia nauczycieli w okresie wdrażania reformy.

Temat pracy doktorskiej „Uwarunkowania systemu doskonalenia w Polsce w latach 1999 – 2002”.

Zainteresowania:muzyka, teatr, turystyka

Jak cytować
Michalak-Dawidziuk, J. (2018). Recenzja książki Joanny Madalińskiej – Michalak, Antoniego J. Jeżowskiego, Szymona Więcława: Etyka w systemie edukacji w Polsce (Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA, 2017), ss. 375. Forum Oświatowe, 30(1(59), 235-238. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/636