Treść głównego artykułu

Abstrakt

Nawiązując do analizy „aktywnej polityki historycznej” PiS przeprowadzonej w tekście Marii Mendel, w niniejszym artykule podejmuję próbę interpretacji polityki tej partii w świetle strategii konstruowania porządku republikańskiego proponowanych w pedagogicznych i politologicznych pracach J.J. Rousseau. Idąc tropem J.Kaczyńskiego, który swoją politykę historyczną przeciwstawia „pedagogice wstydu” przypisywanej poprzednim rządom, wykorzystuję wizje Rousseau do przeanalizowania relacji między wstydem i bezwstydem w obecnej konfiguracji relacji pedagogiki i polityki proponowanej przez PiS.

Słowa kluczowe

pedagogika i polityka republikanizm wstyd bezwstyd Rousseau Polska PiS

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szkudlarek, T. (2018). Pedagogika wstydu i bezwstydna polityka. Forum Oświatowe, 30(1(59), 37-52. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/615

Referencje

 1. Agamben, G. (2007), Profanations. New York: Zone Books.
 2. Baczko, B. (1964). Rousseau: Samotność i wspólnota. Warszawa: PWN
 3. Bielik-Robson, A. (2008), “Na pustyni”. Kryptotelogie późnej nowoczesności. Kraków: Universitas.
 4. Corporations are not human, so why should they have human rights? (2011). Pobrano 20.12.2017 z: http://www.econexus.info/publication/corporations-are-not-human-so-why-should-they-have-human-rights
 5. Do Rzeczy nr 6: Jarosław Kaczyński w ostrym wywiadzie dla "Do Rzeczy": Muszę sam być opozycją wobec rządu. (2017.02.05). Pobrano 20.12.2017 z: https://dorzeczy.pl/kraj/21120/Do-Rzeczy-nr-6-Jaroslaw-Kaczynski-w-ostrym-wywiadzie-dla-Do-Rzeczy-Musze-sam-byc-opozycja-wobec-rzadu.htm
 6. Habermas J. (1997). Modernity: An Unifinished Project. W: M.P. d’Entreves, S.Benhabib, eds., Habermas and the Unifinished Project of Modernity. MIT Press.
 7. Kantorowicz, E. (2007). Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej. Tłum.: Maciej Michalski, Adam Krawiec, redaktor naukowy wydania polskiego: Jerzy Strzelczyk. Warszawa: PWN.
 8. Laclau, E. (2008), Rozum populistyczny. Przełożył zespół pod kier. T.Szkudlarka. Wrocław: Wyd. Naukowe DSW.
 9. Mendel, M. (2018). Pamięć, ideologia, władza. Uczenie się zapominania [w przygotowaniu]
 10. Osterwalder, F. (2012), The Modern Religiuos Language of Education: Rousseau’s Emile. Studies in Philosophy and Education, 31, pp.432-447
 11. Rousseau, J.-J. (1966), Uwagi o rządzie polskim. W: Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim. Przedmowa do „Narcyza". List o widowiskach. List o opatrzności. Listy moralne. List do arcybiskupa de Beaumont. Listy do Malesherbesa. Przekład B.Baczko, W.Bieńkowska, M.Pawłowska, A.Peretiatkowicz, J.Rogodziński, M.Staszewski, B.Strumiński. Warszawa: PWN.
 12. Rousseau, J.-J. (2002 [1762]), Émile ou de l’éducation : livres I, II et III. Québec. Pobrano 20.12.2017 z: http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/emile/emile_de_education_1_3.pdf.
 13. Rousseau, J.-J. (b.r.w.) Emil, czyli o wychowaniu. Wyd. Polska Biblioteka Internetowa (epub)
 14. Rousseau, J.J. (2007), Umowa społeczna. Przekład Antoni Peretiatkowicz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 15. Scott, J. (1994), Politics as the imitation of the divine in Rousseau’s „Social Contract”. Polity XXVI, 473–501.
 16. Sowa, J. (2011), Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków, Universitas.
 17. Staniszkis, J. (2006), Ontologia socjalizmu. Kraków – Nowy Sącz: Wydawnictwo Dante.
 18. Szkudlarek, T. (2005). On Nations and Children: Rousseau, Poland, and the Construction of European Identity. Studies in Philosophy and Educaiton 24 (1), ss. 19-38
 19. Szkudlarek, T. (2017). On the Politics of Educational Theory. Rhetoric, Theoretical Ambiguity, and the Construction of Society. London and New York: Routledge.
 20. Szkudlarek, T. (2017). Punk theory: The future of thinking in the time of no future. Research in Education, Vol. 97 , 1, ss. 49-55
 21. Teresa Torańska do prezesa PiS: Panie Prezesie Kaczyński - mamy problem! (2012. 04.10), Pobrane 20.12.2017 z: http://natemat.pl/9779,teresa-toranska-do-prezesa-pis-panie-prezesie-kaczynski-mamy-problem
 22. The Childhood of a Leader. (2015). Film w reżyserii Brady’ego Corbeta, prod. Bow and Arrow Entertainment, Bron Capital Partners, FilmTeam ( UK, Francja, Węgry).
 23. Torańska, T. (1994), My, Warszawa: Most.
 24. Tröhler D., (2014), Between universally claimed theory and a common understanding: Theoretical knowledge in education. W: G.Biesta, G.Allen, R.Edwards (red.), Making a Difference in Theory. The theory question in education and the education question in theory. London and New York: Routledge
 25. TVN24 (2011) https://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/jaroslaw-polske-zbaw,297594.html?playlist_id=24101