Opublikowane: cze 30, 2022

Niezależność, interdyscyplinarność, międzynarodowość

idea „higher bildung” w kształceniu doktorskim

43-54 Sabrina Bacher, Hana Cervinkova, Christian Kraler, Lotar Rasiński
244

Słuchanie ciszy radiowej w uniwersytecie wirtualnym. Nauczanie i uczenie się

55-67 Katharina Kurz
174

Współpraca interdyscyplinarna w austriackim systemie szkolnym i jej implikacje dla edukacji włączającej

69-80 Miriam Sonntag
196

Analiza warunków sprzyjających powodzeniu praktycznych procesów mentoringowych w edukacji nauczycieli

81-93 Elisabeth Haas
168

Habitus i dopasowanie kulturowe w szkolnictwie wyższym.

Wyjaśnienie genezy i reprodukcji nierówności edukacyjnych za pomocą teorii konfliktu Bourdieu

95-104 Robert Pham Xuan
221

Teoria i praktyka strategii myślenia wizualnego w szkolnictwie ponadgimnazjalnym

105-123 Christine Bachmann
196

Doświadczenia nauczycieli języka angielskiego jako obcego:

krytyczne refleksje na temat globalnego rynku języka angielskiego

125-135 Urszula Kłobuszewska
170

Praktyka fortepianowa w kształceniu nauczycieli muzyki:

model cyklicznego etapowego uczenia się

137-151 Reinhard Blum
535

Jakość edukacji w kontekście celów zrównoważonego rozwoju.

Model interpretacyjny

153-164 Sunet Grobler
264