Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule wprowadzamy pojęcie „higher Bildung,” którym posłużyliśmy się w naszym podejściu pedagogicznym do opieki nad doktorantami, odwołując się do zasad emancypacji i indywidualnej wolności. Owa rama pedagogiczna opiera się na połączeniu szkolnictwa wyższego z pojęciem Bildung, a jej celem jest promowanie idei szkolnictwa wyższego, które kładzie szczególny nacisk na współpracę i zrównoważony rozwój. W artykule omawiamy główne filary tego podejścia – niezależność, współpracę oraz międzynarodowość – i wyjaśniamy, w jaki sposób zastosowaliśmy owe ramy koncepcyjne w międzynarodowym seminarium oferowanym dla młodych badaczy, którego efektem są artykuły opublikowane w specjalnym sekcji tego czasopisma.

Słowa kluczowe

doctoral education Bildung higher education paradoxical effect neoliberalism Humboldt Foucault kształcenie doktorskie Bildung szkolnictwo wyższe paradoksalny efekt neoliberalizm Humboldt Foucault

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bacher, S., Cervinkova, H., Kraler, C., & Rasiński, L. (2022). Niezależność, interdyscyplinarność, międzynarodowość: idea „higher bildung” w kształceniu doktorskim. Forum Oświatowe, 34(1(67), 43–54. https://doi.org/10.34862/fo.2022.3

Referencje

 1. Al-Haija, Y. A., & Mahamid, H. (2021). Trends in higher education under neoliberalism: Between traditional education and the culture of globalization. Educational Research and Reviews, 16(2), 16–26.
 2. Altbach, P., Becker, S., & Moretti, L. (2012). Higher education in the age of massification. The Brown Journal of World Affairs, 19(1), 183–193.
 3. Apple, M. W. (2006a). Educating the ‘right’ way: Markets, standards, god, and inequality. Routledge.
 4. Apple, M. (2006b). Understanding and interrupting neoliberalism and neoconservatism in education. Pedagogies: An International Journal, 1(1), 21–26. https://doi.org/10.1207/s15544818ped0101_4
 5. Beckmann, A., Cooper, C., & Hill, D. (2009). Neoliberalization and managerialization of “education” in England and Wales – a case for reconstructing education. Journal for Critical Education Policy Studies, 7(2), 310–355.
 6. Broucker, B., De Wit, K. & Verhoeven, J. (2017). Higher education research: Looking beyond new public management. In Huisman, J., Tight, M. (eds.). Theory and Method in Higher Education Research (pp. 21–38). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S2056-375220170000003002
 7. Berghahn, C. F. (Ed.). (2022). Wilhelm von Humboldt-Handbuch: Leben – Werk – Wirkung. Metzler.
 8. Chettiparamb, A. (2007). Interdisciplinarity: a literature review. University of Southampton Press.
 9. Fichte, J. G. (1962). Die Bestimmung des Menschen. Felix Meiner. (Original work published 1800)
 10. Foucault, M. (1984). What is Enlightenment? In Rabinow, P. (ed.), The Foucault Reader (pp. 32–50). Pantheon Books.
 11. Foucault, M. (2008). The Birth of Biopolitics. Palgrave Macmillan.
 12. Giroux, H. (2001). Vocationalizing higher education: Schooling and the politics of corporate culture. In H.A. Giroux & K. Myrsiades (Eds). Beyond the corporate university: Culture and pedagogy in the new millennium (pp. 29–44). Rowman and Littlefield.
 13. Giroux, H. (2014). Neoliberalism’s war on higher education. Haymarket Books.
 14. Hill, D., & Kumar, R. (2009). Global neoliberalism and education and its consequences. Routledge.
 15. Humboldt, W. von (1854). The Sphere and Duties of Government (The Limits of State Action). John Chapman. (Original work published 1792.)
 16. Humboldt, W. von (2017). Der Königsberger und Litauische Schulplan. In G. Lauer (Ed.), Wilhelm von Humboldt. Schriften zur Bildung (pp. 110–142). Reclam. (Original work published 1809).
 17. Humboldt, W. von (2000). Theory of Bildung. In Westbury, I., Hopmann, S. & Riquarts, K. (Eds.), Teaching as a reflective practice: The German Didaktik tradition. Routledge. (Original work published 1793)
 18. Humboldt, W. von (2022). The Königsberg and the Lithuanian School Plan: German history intersections. https://www.germanhistory-intersections.org/en/knowledge-and-education/ghis:document-7 (Original work published 1809)
 19. Kant, I. (1900). Kant on Education (ueber Pädagogik). D.C. Heath & Co. (Original work published 1803,)
 20. Kempf, A. (2016). The pedagogy of standardized testing: The radical impacts of educational standardization in the U.S. and Canada. Palgrave Macmillan.
 21. Kivisto, H. (2018). Capital as power and the corporatisation of education. Critical Studies in Education, 59(3), 313–329. https://doi.org/10.1080/17508487.2016.1186707
 22. Kleinman, D. L., Feinstein, N.W. & Downey, G. (2013). Beyond commercialization: Science, higher education and the culture of neoliberalism. Science & Education, 22(10), 2385–2401. https://doi.org/10.1007/s11191-012-9482-4
 23. Liessmann, K. P. (2006). Theorie der Unbildung: Die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Paul Zsolnay.
 24. Lipman, P. (2011). The new political economy of urban education: Neoliberalism, race and the right to the city. Routledge.
 25. Miller, B. (2010) Skills for sale: what is being commodified in higher education? Journal of Further and Higher Education, 34(2), 199–206. https://doi.org/10.1080/03098771003695460
 26. Mintz, B. (2021). Neoliberalism and the crisis in higher education: The cost of ideology. American Journal of Economics and Sociology, 80(1), 79–112. https://doi.org/10.1111/ajes.12370
 27. Nussbaum, M. (1998). Cultivating humanity: A classical defense of reform in liberal education. Harvard University Press.
 28. Olssen, M., & Peters, M. (2005). Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism. Journal of Education Policy, 20(3), 313–345. https://doi.org/10.1080/02680930500108718
 29. Rasiński, L., Dopita, M., & Cervinkova, H. (2021). Neoliberalism’s paradoxical effect and European doctoral education reforms in post-socialist Europe. Critical Education, 12(9), 1–19. https://doi.org/10.14288/ce.v12i9.186584
 30. Rosa, H. (2015) Social Acceleration: A New Theory of Modernity. Columbia University Press.
 31. Rosa, H. (2020). The Uncontrollability of the World. Polity Press.
 32. Shaw, M. A., & Lenartowicz, M. (2016). Humboldt is (not) dead: A social systems perspective on reforming European universities. In R.J. Leemann, C. Imdorf, J.W. Powell & M. Sertl (Eds.), Wie Bildung organisiert wird. Soziologische Analysen zu Schule, Berufsbildung, Hochschule und Weiterbildung (pp. 272–274). Beltz Juventa.
 33. Schleiermacher, F. (2008). Pädagogik. De Gruyter. (Original work published 1820-21.)
 34. Torrance, H. (1997). Assessment, accountability and standards. Using assessment to control the reform of schooling. In A.H. Halsey, H. Lauder, P. Brown, A.S. Wells (Eds.), Education, culture, economy, society (pp. 320–331). Oxford University Press.