Treść głównego artykułu

Abstrakt

W kontekście języka angielskiego jako języka globalnego, dostęp do jego nauczania i uczenia się stał się ważną kwestią na rynku napędzającym komunikację całego świata. Moje badania, oparte na doświadczeniach nauczycieli języka angielskiego dla osób mówiących innymi językami (English to Speakers of Other Languages, ESOL), pokazują,  jak poruszają się oni po kwestiach etycznych związanych ze zmieniającym się środowiskiem oraz nierównościami związanymi z globalnym rynkiem nauczania języka angielskiego. Interesuje mnie, jak nauczyciele negocjują rozbieżne pozycjonowanie języka angielskiego będącego, z jednej strony, środkiem osobistego i lokalnego upełnomocnienia, a z drugiej globalnej hegemonii krajów anglojęzycznych. Badanie opiera się na wywiadach biograficznych z nauczycielami języka angielskiego jako obcego i krytycznych refleksjach na temat ich praktyki.

Słowa kluczowe

TESOL language instruction English language globalization TESOL instrukcja językowa język angielski globalizacja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kłobuszewska, U. (2022). Doświadczenia nauczycieli języka angielskiego jako obcego:: krytyczne refleksje na temat globalnego rynku języka angielskiego. Forum Oświatowe, 34(1(67), 125–135. https://doi.org/10.34862/fo.2022.9

Referencje

 1. Brinkmann, S. (2018). The Interview. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Ed.), The SAGE Handbook of Qualitative Research (Fifth edition, pp. 997-1038). Sage.
 2. Crystal, D. (2003). English as a Global Language (2nd ed). Cambridge University Press.
 3. Crystal, D. (2015). A World of Languages – and Language Houses. In M. Dürr, D. Müller-Toovey, & M. Vogt (Ed.), Die Welt der Sprachen: Neue Vermittlungsformate für die Auseinandersetzung mit sprachlicher Vielfalt (pp. 106-113). Zentral- und Landesbibliothek Berlin.
 4. Global Industry Analysts. (2021). Global English Language Learning Industry. Retrieved June 7, 2021, from: https://www.reportlinker.com/p05956704/Global-English-Language-Learning-Industry.html?utm_source=GNW
 5. Guo, Y., & Beckett, G. H. (2007). The Hegemony of English as a Global Language: Reclaiming Local Knowledge and Culture in China. Convergence, 40 (1-2), 117-132.
 6. Ibrahimova, M. (2021). The languages in cyberspace. The UNESCO Courier, 2, 50-53. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376726_eng
 7. Ives, P. (2010). Global English, Hegemony and Education: Lessons from Gramsci. In P. Mayo (Ed.), Gramsci and educational thought (pp. 78-99). Wiley-Blackwell.
 8. Jakubiak, C. (2020). “English Is Out There-You Have to Get With the Program”: Linguistic Instrumentalism, Global Citizenship Education, and English‐Language Voluntourism. Anthropology & Education Quarterly, 51(2), 212-232. https://doi.org/10.1111/aeq.12332
 9. Maurais, J., & Morris, M. A. (Ed.). (2003). Languages in a Globalising World. Cambridge University Press.
 10. McGann, S. Where are they now? Sean McGann tells us how his life has changed since his time in Nepal. Oyster Worldwide. Retrieved May 13, 2021, from: https://www.oysterworldwide.com/news/where-are-they-now-sean-mcgann-tells-us-how-his-life-has-changed-since-his-time-in-nepal/
 11. Mustapha, A.S. (2014). Linguistic Hegemony of the English Language in Nigeria. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura, 19(1), 83-97. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-34322014000100005&script=sci_arttext&tlng=en
 12. Pennycook, A. (1995). English in the World/The World in English. In J. W. Tollefson (Ed.), Power and inequality in language education (pp. 34-58). Cambridge University Press.
 13. Phillipson, R. (1992). Linguistic Imperialism. Oxford University Press.
 14. Swaan, A. de. (2001). Words of the World: The Global Language System. Polity.
 15. Waddington, J. (2022). Rethinking the ‘ideal native speaker’ teacher in early childhood education. Language, Culture and Curriculum, 35(1), 1–17. https://doi.org/10.1080/07908318.2021.1898630
 16. What are the top 200 most spoken languages? (2020). Ethnologue: Languages of the World. Retrieved Feb. 24, 2021, from: https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200