Treść głównego artykułu

Abstrakt

Uczenie się oznacza zrozumienie pozycji władzy oraz istoty reprodukowania wiedzy, gdyż są one odzwierciedleniem powielanych społecznie światopoglądów. Jeśli programy kształcenia nauczycieli nie odzwierciedlają problemów, z jakimi borykają się niedostatecznie reprezentowane populacje, może to prowadzić do marginalizacji pewnych grup studentów i powodować wyższy odsetek osób porzucających naukę. Dlatego też niniejsze badanie miało na celu ustalenie, czy wybrane programy przygotowawcze dla nauczycieli w Polsce i Hiszpanii uwzględniają zasady pedagogiki krytycznej w swoich programach kształcenia, przygotowując nauczycieli do pracy w zróżnicowanych środowiskach edukacyjnych. Metodologia tego badania została powielona z analizy przeprowadzonej przez Courville-Mayers & Figueroa-Flores (2020), jako że jest to badanie replikacyjne. Analiza treści została wykorzystana do określenia obecności założeń pedagogiki krytycznej opracowanych przez Giroux (zrewidowanych w 2020 r.) w sylabusach przedmiotów podstawowych. Wyniki badań pokazują, że rozmieszczenie zasad pedagogiki krytycznej w programach kształcenia nauczycieli jest nierównomierne, a niektóre zadady nie znalazły żadnego odzwierciedlenia w sylabusach.

Słowa kluczowe

critical pedagogy pre-service teacher training linguistic and cultural diversity curriculum development opracowanie programów nauczania różnorodność językowa i kulturowa kształcenie wstępne nauczycieli pedagogika krytyczna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Muszyńska, B., & Gómez-Parra, M. E. . (2022). To jest zintegrowane!? modelowanie założeń pedagogiki krytycznej dla przyszłych nauczycieli. : Praca w wielojęzycznych i wielokulturowych środowiskach edukacyjnych. Forum Oświatowe, 34(1(67), 11–21. https://doi.org/10.34862/fo.2022.1

Referencje

 1. Babino, A., Stewart, M. A. (2020). Radicalizing Literacies and Languaging. A Framework toward Dismantling the Mono-Mainstream Assumption. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56138-3
 2. Burnard, P. (1991). A method of analysing interview transcripts in qualitative research. Nurse Education Today, 11(6), 461–466. https://doi.org/10.1016/0260-6917(91)90009-Y
 3. Butler, F. A., Bailey, A. L., Stevens, R., Huang, B. & Lord, C. (2004). Academic English in fifth-grade mathematics, science, and social studies textbooks. ERIC Clearinghouse.
 4. Castillo-Montoya, M. (2019). Professors’pedagogical strategies for teaching through diversity. The Review of Higher Education, 42(5), 199–226. https://doi.org/10.1353/rhe.2019.0050
 5. Courville-Myers, A., & Figueroa-Flores, J. F. (2020). The Time Is Now: Modeling the Tenets of Critical Pedagogy for Our Future Teachers at Hispanic Serving Institutions. Education, Language and Sociology Research 1(2), 2020. https://doi.org/10.22158/elsr.v1n2p1
 6. Curcio, I. D. D., Dipace, A., & Norlund, A. (2016). Virtual realities and education. REM – Research on Education and Media, 8(2), 60–68. https://doi.org/10.1515/rem-2016-0019
 7. Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: Method, applications, and issues. Health Care for Women International, 13, 313–321. https://doi.org/10.1080/07399339209516006
 8. European Commission (2022). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a European strategy for universities. Stras19bourg COM(2022) 16 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0016
 9. Freire, P. (1997) Pedagogy of the heart. Continuum.
 10. Freire, P. (1976). Education, the practice of freedom. Writers and Readers Publishing Cooperative.
 11. Freire, P. (1973). Education for critical consciousness (1st American ed.). Seabury Press.
 12. Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Herder and Herder.
 13. Genova, H., & Stewart, M. A. (2019). “My Life, My Stories”: Reading, Writing, and Belonging in the ESL Classroom. English Journal, 108(3), 34–43. https://library.ncte.org/journals/ej/issues/v108-3/29967
 14. Giroux, H. A. (2020). On Critical Pedagogy (2nd ed.). Bloomsburry Academic. http://doi.org/10.5040/9781350145016.
 15. Giroux, H. A. (2019). Neoliberalism and the weaponising of language and education. Race & Class, 61(1), 26–45. https://doi.org/10.1177/0306396819847945
 16. Giroux, H. A. (2010). Rethinking education as the practice of freedom: Paulo Freire and the promise of critical pedagogy. Policy Futures in Education, 8(6), 715–721. https://doi.org/10.2304/pfie.2010.8.6.715
 17. Giroux, H.A. (1997). Pedagogy and the Politics of Hope: Theory, Culture, and Schooling: A Critical Reader (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429498428
 18. Habermas, J. (1984). The theory of communicative action. Beacon Press.
 19. Hsieh H-F., & Shannon S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687
 20. Lewison, M., Leland, C., & Harste, J.C. (2015). Creating critical classrooms: Reading and writing with an edge. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315817842
 21. Maguire, R., Egan, A., Hyland, P., & Maguire, P. (2017). Engaging Students Emotionally: The Role of Emotional Intelligence in Predicting Cognitive and Affective Engagement in Higher Education. Higher Education Research & Development 36(2), 343–357. https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1185396
 22. McLaren, P., & Kincheloe, J. L. (2008). Pedagogía Crítica-de qué hablamos, dónde estamos. Graó.
 23. Mickan, P. (2017). Text-Based Research and Teaching from a Social Semiotic Perspective: Transformative Research and Pedagogy. In: Mickan, P., Lopez, E. (Eds), Text-Based Research and Teaching (pp. 15–35). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-59849-3_2
 24. Milner, H. R. (2010). What does teacher education have to do with teaching? Implications for diversity studies. Journal of Teacher Education, 61, 118–131. http://doi.org/10.1177/0022487109347670
 25. Moschkovich, J. N. (2018). Recommendation for research on language and learning mathematics. In J. N. Moschkovich, D. Wagner, A. Bose, J. Rodrigues Mendes, & M. Schütte (Eds.), Language and communication in mathematics education. International perspectives (pp. 37–47). Springer.
 26. Nieto, S. (2000). Placing equity front and center: Some thoughts on transforming teacher education for a new century. Journal of Teacher Education, 51(3), 180–187. https://doi.org/10.1177/0022487100051003004
 27. Nieto, S. (2017). Becoming sociocultural mediators: What all educators can learn from bilingual and ESL teachers. Issues in Teacher Education, 26(2), 129–141.
 28. Olmos de Montáñez, O. (2008). La pedagogía crítica y la interdisciplinaridad en la formación deldocente. Sapiens: Revista Universitaria de Investigación, 9(1), 155–177.
 29. Olszewska, A., Bondy, E., Hagler, N., & Kim H.J. (2021): A humanizing pedagogy of engagement: beliefs and practices of award-winning instructors at a U.S. university, Teaching in Higher Education https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1920575
 30. Osborn, T.A. (2006). Teaching World Languages for Social Justice. A Sourcebook of Principles and Practices. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 31. Paris, D., & Alim, H. S. (2017). Culturally sustaining pedagogies: Teaching and learning for justice in a changing world. Teachers College Press.
 32. Porte, G. (2012). Replication research in applied linguistics. Cambridge University Press.
 33. Potter, W. J., & Levine-Donnerstein, D. (1999). Rethinking validity and reliability in content analysis. Journal of Applied Communication Research, 27, 258–284. https://doi.org/10.1080/00909889909365539
 34. Silberman-Keller, D., Bekerman, H. A., Giroux, H., & Burbules, N. (2011). Cultura popular y Educación: Imágenes espejadas. Miño y Dávila.
 35. Quasthoff, U. & Morek, M. (2015). Diskursive Praktiken von Kindern in außerschulischen und schulischen Kontexten (DisKo). Abschlussbericht für das DFG-geförderte Forschungsprojekt. http://www.disko.tu-dortmund.de/disko/Medienpool/Abschlussbericht-DisKo.pdf.
 36. Uccelli, P., Galloway, E. P., Barr, C. D., Meneses, A., & Dobbs, C. L. (2015). Beyond vocabulary: Exploring cross-disciplinary academic-language proficiency and its association with reading comprehension. Reading Research Quarterly, 50 (3), 337–356. https://doi.org/10.1002/rrq.104