Opublikowane: sty 14, 2020

Strategia agresywnego radzenia sobie dorastającej młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. psychospołeczne uwarunkowania

41–59 Danuta Borecka-Biernat
255

Gotowość do zmiany a satysfakcja z życia studentów kierunków nauczycielskich

61-75 Grażyna Kosiba, Maria Gacek, Agnieszka Bogacz-Walancik, Agnieszka Wojtowicz
424

Stymulacyjna wartość zachowań a podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież licealną. Wskazania dla edukacji zdrowotnej

77–91 Julia Łosiak-Pilch
226

Mobbing w szkole – przegląd dotychczasowych wyników badań i odniesienia do programów interwencyjnych

93-109 Kamila Madeja-Bień
579

Dane w badaniach jakościowych. Uwikłanie w kontekst

111-124 Magdalena Cuprjak
381

Gramatyki szkolnictwa w postautorytarnym kontekście: studium porównawcze zmiany praktyk nauczania w edukacji wczesnej w szkołach w czechach, polsce i portugalii

125–134 Lucie Bucharová
198

Modelki w rozmiarze „zero” vs. modelki XXL – zapowiedź końca kultury slim/fit?

135-154 Martyna Anna Krogulec
390

Profile identyfikacyjne młodzieży akademickiej z wybranych krajów Unii Europejskiej

155–166 Emilia Żyłkiewicz-Płońska
173