Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę wybranych procesów zachodzących we współczesnej przestrzeni kulturowej naszego kraju. Zjawiska te mają ogromny wpływ na jakość integracji społecznej, poziom uczestnictwa w kulturze, kształtowanie się tożsamości i świadomości kulturowej naszych obywateli – czyli jedne z podstawowych wyznaczników projektowania i prowadzenia działalności animacyjnej w środowisku lokalnym. Ich analiza i dekonstrukcja są dla autora tekstu podstawą do prowadzenia rozważań nad kształtem tożsamości współczesnych animatorów kultury.

Słowa kluczowe

animacja kultury animator przestrzeń społeczno-kulturowa socjologia kultury polityka kulturalna zaburzenia integracji społecznej

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Matyjewicz, M. (2019). Dekonstrukcja wybranych elementów współczesnej przestrzeni kulturowej jako źródło dyskursu nad kształtem tożsamości animatorów kultury. Forum Oświatowe, 31(1(61), 11-22. https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.1

Referencje

  1. Cieśla, J. (2016). Znaki plemienne. Polityka, 33, 27.
  2. Janicki, M. Władyka, W. (2016). Cham uskrzydlony. Polityka, 34, 11.
  3. Jedlewska, B. (2000). Animator kultury – zawód przyszłości. W: K. Hrycyk (red.), Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych. Animacja – animator i jego kształcenie (s. 37). Wrocław: „Silesia”.
  4. Kubecka, M. (2013). Animator kultury – zawód czy sposób ulepszania świata. Respublica nowa, 21.
  5. Mencwel, A. (2002). Przyczyniać się pomału. W: G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wójtowski (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość (s. 22). Warszawa: Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
  6. Ortega y Gasset, J. (1982). Bunt mas i inne pisma socjologiczne. Warszawa: PWN.
  7. Ostasz, L. (2000). Elementy kulturoznawstwa. Olsztyn: Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.
  8. Pedagogika bezwstydu czyli czas dla mas. Antropolog kulturowy prof. Waldemar Kuligowski o społeczeństwach wstydu i strachu oraz o tym, jak i kto przejmuje kulturę. Polityka, 2016, 30, 20–21.
  9. Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
  10. Święchowicz, M. Kim, R. Lis, E. (2016). Idzie na ostro. Newsweek. Nr 20, s. 24.