Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia raport z badań fenomenograficznych podjętych w ramach pracy doktorskiej analizującej, jak nauczyciele edukacji wczesnej wpisują zmiany swych praktyk w procesy transformacji kulturowej i społecznej. Dane pochodzą z pogłębionych wywiadów przeprowadzonych z 28 nauczycielami z Polski, Czech
i Portugalii. Tytułowa koncepcja “gramatyki szkolnictwa” (Tyack i Tobin, 1994) została tu wykorzystana do pogłębienia rozumienia wpływu przestarzałych podstaw celów i funkcji szkolnictwa na praktyki nauczania.

Słowa kluczowe

nauczyciele edukacji wczesnje gramatyka szkolnictwa kraje postautorytarne świadomość krytyczna zmiana edukacyjna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bucharová, L. (2019). Gramatyki szkolnictwa w postautorytarnym kontekście: studium porównawcze zmiany praktyk nauczania w edukacji wczesnej w szkołach w czechach, polsce i portugalii. Forum Oświatowe, 31(1(61), 125–134. https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.8

Referencje

  1. Bowden, J., and Walsh, E. (Eds.) (2000). Phenomenography. Melbourne: RMIT University Press.
  2. Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed). Boston et al.: Pearson.
  3. Dortins, E. (2002). Reflections on phenomenographic process: Interview, transcription and analysis. In A. Goody, J. Herrington, and M. Northcote (Eds.), Proceedings of the 2002 Annual International Conference of the Higher Education Research and Development Society Australia (HERDSA) (pp. 207–213). Canberra: HERDSA.
  4. McEwan, H. (1995). Narrative understanding in the study of teaching. In H. McEwan and K. Egan (Eds.), Narrative in teaching, learning, and research (pp. 166–183). New York: Teachers College Press.
  5. Freire, P. (1993). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum Books.
  6. Freire, P. (2005). Teachers as cultural workers: Letters to Those Who Dare Teach. Boulder: Westview Press.
  7. Fullan, M., and Levin, B. (2009). The fundamentals of whole-system reform: A case study from Canada. Education Week, 28(35), pp. 30–31.
  8. Linz, J.-J. (2000). Totalitarian and authoritarian regimes. London and Boulder: Lynne Rienner Publishers.
  9. Tyack, D., and Tobin, W. (1994). The “Grammar of Schooling”: Why has it been so hard to change? American Educational Research Journal, 31(3), pp. 453–479.