Vol 29, No 2(58) (2017)

Spis treści

Studia i rozprawy

Dlaczego odnowa teorii społecznej i politycznej to ciągle aktualna kwestia PDF (English)
Richard J. Bernstein 11-22
Dlaczego odnowa teorii społecznej i politycznej to ciągle aktualna kwestia PDF
Richard J. Bernstein 23-34
Krytykując innych czy nas samych? Spór MacIntyre’a z Winchem i idea krytyki społecznej PDF (English)
Lotar Rasiński 35-44
Antropologia i etnografia edukacyjna – na pograniczu dyscyplin PDF
Marcin Gołębniak 45-60
Kierunki zmian w szkolnictwie wyższym w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej PDF
Krzysztof Wasielewski 61-76

Z badań

Strategie radzenia sobie z byciem poddawanym mobbingowi w pracy PDF (English)
Malgorzata Gamian-Wilk, Brita Bjorkelo, Kamila Madeja-Bien 79-94
Syndrom wypalenia w zawodzie nauczyciela i w roli ucznia. Przegląd literaturowy. PDF
Agnieszka Muchacka - Cymerman, Katarzyna Tomaszek 95-115

Z praktyki

Coaching jako forma wsparcia rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych PDF
Małgorzata Sidor-Rządkowska 119-132

Sprawozdania

Sprawozdanie z Piątego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Taking a 360° view of the landscape of cultural-historical activity research: The state of our scholarship in practice” PDF
Beata Zamorska, Przemysław Gąsiorek 135-139

Opinie

List Redaktorów ogólnokrajowych czasopism naukowych z wykazu B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego PDF
N/A N/A 143-146

Sekcja tematyczna

Wprowadzenie do sekcji tematycznej: Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego PDF
Anna Irasiak 147-148

Sekcja tematyczna: Studia i rozprawy

Odnaleźć się w przestrzeni - problemy uczących się z przestrzenną organizacją komunikatu w PJM PDF
Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak 151-163
ŚWIAT-GŁUCHY jako ucieleśniona rzeczywistość języka migowego PDF
Magdalena Katarzyna Dunaj 165-176

Sekcja tematyczna: Z badań

Kontekst międzykulturowy w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM) – komunikat z badań PDF
Anna Irasiak 179-189
Zbliżyć się do świata ciszy - elementy języka migowego w fakultecie specjalnościowym dla studentów pedagogiki PDF
Krystyna Moczia 191-205

Sekcja tematyczna: Z praktyki

Język migowy w rodzinie słyszącej – z doświadczeń własnych PDF
Agnieszka Kossowska 209-214

Sekcja tematyczna: Opinie

Głuchy nauczyciel + słyszący uczeń = nowy trend w nauczaniu PJM PDF
Magdalena Bielak-Kościńska, Angelika Niezgoda 217-220
Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego metodą Vision Virtuelle PDF
Krzysztof Kościński, Alicja Orłowska 221-225
Problemy organizacji kursów języka migowego PDF
Katarzyna Matysik 227-232


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452