Kontakt

Adres

Forum Oświatowe / Educational Forum
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław, Poland
e-mail: forum.oswiatowe@dsw.edu.pl

Osoba do kontaktu

Ewa Stoecker
Forum Oświatowe / Educational Forum
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław, Poland

Email: forum.oswiatowe@dsw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Serwis / Support
Email: michal.motyka@dsw.edu.plLicencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452