Kontakt

Adres

Forum Oświatowe / Educational Forum
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław, Poland
tel. +48 603 955 142
e-mail: forum.oswiatowe@dsw.edu.pl

Osoba do kontaktu

Anna Zięty
Forum Oświatowe / Educational Forum
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław, Poland

Tel.: +48 (71) 358 27 49
Email: ziety.anna@gmail.com

Wsparcie techniczne

Serwis / Support
Email: ewa.rozkosz@dsw.edu.plLicencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452