ŚWIAT-GŁUCHY jako ucieleśniona rzeczywistość języka migowego

Magdalena Katarzyna Dunaj

Abstrakt


Celem artykułu jest wskazanie na istotę utrzymywania kontaktówze społecznością osób, posługujących się językiem migowym, w procesie uczenia siętego języka. W oparciu o własne badania etnograficzne, autor przedstawia znaczeniepojęcia [ŚWIAT-GŁUCHY], które jest odniesieniem w języku migowym do kwestiikulturowej odrębności osób głuchych. Nauczanie języka migowego powinnobyć związane z wchodzeniem w [ŚWIAT-GŁUCHY]. Dopiero wtedy możliwe jestuczestniczenie we wspólnych działaniach, które stanowią nieodzowne tło każdegoaktu komunikacyjnego.


Słowa kluczowe


[ŚWIAT-GŁUCHY]; komunikacja językowa; głuche ciało

Bibliografia


Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Amsterdamski S. (tłum.). Kraków: Znak.

Bahan, B. (1994). Comment on Turner. Sign Language Studies, 84(3), 241–249.

Czechowska, A. (2004). Kompetencja komunikacyjna w glottodydaktyce. W: A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim. Wrocław: Wydawnictwo WTN.

Dunaj, B. (red.), (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo WILGA.

Dunaj, M. (2015). GŁUCHY-ŚWIAT. Głuchota w perspektywie antropologii zaangażowanej. Łódź: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Hymes, D. (2001 [1972]). On communicative competence. W: A. Duranti (red.), Linguistic anthropology: A reader. Oxford: Blackwell.

Komorowska, H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Łacheta, J., Czajkowska-Kisil M., Linde-Usiekniewicz J., Rutkowski P. (red.), (2016). Korpusowy słownik polskiego języka migowego. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, (publikacja online).

Maciejczak, M. (1995). Świat według ciała w „Fenomenologii percepcji” M. Merleau-Ponty’ego. Toruń: Wydawnictwo Comer.

Malinowski, B. (1987 [1935]). Etnograficzna teoria języka. W: tegoż, Ogrody koralowe i ich magia, Dzieła (t. 5), B. Leś (tłum.), A. K. Paluch (red.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Malinowski, B. (2000 [1923]). Problem znaczenia w językach pierwotnych. W: tegoż, Jednostka, społeczność, kultura. Dzieła (t. 8), S. Kapralski, J. Obrębski, J. Piotrowski, J. Szymura, A. Waligórski (tłum.), A. K. Paluch (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Merleau-Ponty, M. (2001). Fenomenologia percepcji. M. Kowalska M., J. Migasiński J. (tłum). Warszawa: Fundacja Aletheia. Napier J., Leeson L. (2015). Sign Language in action. Palgrave MacMillan.

Rakoczy, M. (2012). Słowo – kontekst – działanie. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego. Warszawa:Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Siek-Piskozub, T. (2012). Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna wyzwaniem dla glottodydaktyki. Lingwistyka Stosowana, 5, 95–108.

Sierocka, B. (2003). Jedność performatywno-propozycjonalna a perspektywa antropologiczna. W: B. Sierocka (red.). Via Communicandi. Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensusu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Szymura, J. (1985). Bronisława Malinowskiego “etnograficzna teoria języka”. W: M. Flis, A. K. Paluch (red.), Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452