Zespół redakcyjny

Rada naukowa

 1. proffesor Thea Abu El-Hay, Barnard College Columbia University, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 2. prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 3. proffesor Pentti Hakkarainen, Oulu University, Finlandia
 4. prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska, Uniwersytet Warszawski, Polska
 5. proffesor Pauline Lipman, University of Illinois w Chicago, Graduate School of Education, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 6. prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
 7. prof. dr hab. Joanna Maria Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski, Polska
 8. proffesor David Mills, Oxford University, Zjednoczone Królestwo
 9. proffesor Henning Salling Olesen, Roskilde University, Dania
 10. prof. dr hab. Bogusław Marian Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Polska
 11. prof. dr hab. Marian Walczak, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Polska

Redaktor naczelny

 1. prof. CDV dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, Collegium Da Vinci, Poznań, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

 1. prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Sekretarz redakcji

 1. Ewa Stoecker, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Redaktor językowy - język polski

Redaktor statystyczny

 1. Wojciech Sitek, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Redaktor językowy - język angielski

 1. Marcin Mikołajczak, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Redaktor techniczny

 1. Witold Gidel, Polska


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452