Język migowy w rodzinie słyszącej – z doświadczeń własnych

Agnieszka Kossowska

Abstrakt


Artykuł przedstawia autobiograficzną relację matki syna słabosłyszącego,dotyczącą procesu kształcenia dziecka w zakresie języka migowego. Omawianesą w nim trudności, z jakimi zmagają się rodzice słyszący, chcący komunikować sięz własnym dzieckiem za pomocą języka migowego, oraz rozważane korzyści, wynikającez wyboru takiego właśnie sposobu komunikacji.

Słowa kluczowe


język migowy; edukacja; głuche dziecko; komunikacja

Bibliografia


Grycman, M., Kaczmarek, B. B. (2014). Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kaczmarek, B. B. (2015). Posłowie. Mity i faty o AAC i naturalnym rozwoju mowy. W: Kaczmarek B. B., Wojciechowska, A. (red). Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem (s. 341–362). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kosiba, O., Grenda, P. (2011). Leksykon języka migowego. Bogatynia: Silentium.

Szczepankowski, B., Kossakowska, B., Wasilewska, T. M. (2009). Język migowy. Pierwsze kroki. Olsztyn: Infopress.

Szczepankowski, B., Rona, M. (1994). Szkolny słownik języka migowego. Bydgoszcz: Vinea.

Świdziński, M. (2005). Języki migowe. Pobrane 5 lipca 2017, z: http://www.mswidz.republika.pl/pliki/st_pod_pjm/jezyki_migowe.pdf

Winczura, B. (2014). Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza – edukacja – terapia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452