Dlaczego odnowa teorii społecznej i politycznej to ciągle aktualna kwestia

Richard J. Bernstein

Abstrakt


Artykuł jest zapisem wykładu Richarda J. Bernsteina, który odbył się 17 lipca 2016 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Wykład dotyczył współczesnego kontekstu znaczeniowego  jego książki pt. „Restrukturyzacja teorii społecznej i politycznej”, opublikowanej po raz pierwszy w 1979 r,  a ostatnio, w 2015 roku,  w Polsce  nakładem Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Autor stawia trzy cele. Po pierwsze, chce zbadać kontekst książki z perspektywy historycznej sięgając do francuskiego Oświecenia i rozważając wcześniej formułowane nadzieje w perspektywie tego, co dziś mogą osiągać  nauki społeczne. Po drugie, pragnie skupić się na bezpośrednim kontekście pisania książki, aby wyjaśnić co zamierzał w niej wyjaśnić, by wreszcie po trzecie,  ukazać  współczesną relewantność głównych tez.


Słowa kluczowe


Richard J. Bernstein; restrukturyzacja teorii społecznej i politycznej; filozofia nauk społecznych; nauki przyrodnicze i humanistyczne

Bibliografia


Arendt, H. (1966). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt.

Arendt, H. (1983). Men in Dark Times. New York: Harcourt, Brace & Company.

Bernstein, R. J. (1976). The Restructuring of Social and Political Theory. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Bernstein, R. J. (1991). The New Constellation. Cambridge: Polity.

Condorcet, A. N. de. (1955). Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind. Trans. June Barraclough. London: Weidenfeld and Nicolson.

Gadamer, H. G. (2003). Truth and Method. New York: Continuum.

Gay, P. (1969). The Enlightenment: An Interpretation. New York: Alfred A. Knopf.

Habermas, J. (1970). Toward a Rational Society: Student Protest, Science and Politics. Trans. Jeremy J. Shapiro. Boston: Beacon Press.

Habermas, J. (1971). Knowledge and Human Interests. Trans. Jeremy J. Shapiro. Boston: Beacon Press.

Horkheimer, M., Adorno, T. (1972). Dialectic of Enlightenment. Trans. Robert Cumming. New York: Herder & Herder.

Hull, C. (1943). Principles of Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.

Kuhn, T. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Merton, R. (1949). Social Theory and Social Structure. Glencoe, Ill.: The Free Press. (Revised and enlarged edition, The Free Press, 1957; enlarged edition, The Free Press, 1968)

Lasch, Ch. (1991). The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. New York: W.W. Norton.

Schutz, A. (1962). Collected Papers Volume 1: The Problem of Social Reality. The Hague: Martin Nijhoff.

Taylor, Ch. (1971). “Interpretation and the Sciences of Man.” Review of Metaphysics 25, (1), 3–51.

Winch, P. (1958). The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy. London: Routledge & Kegan Paul.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452