Dlaczego odnowa teorii społecznej i politycznej to ciągle aktualna kwestia

Richard J. Bernstein

Abstrakt


Artykuł jest zapisem wykładu Richarda J. Bernsteina, który odbył się 17 lipca 2016 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Wykład dotyczył współczesnego kontekstu znaczeniowego  jego książki pt. „Restrukturyzacja teorii społecznej i politycznej”, opublikowanej po raz pierwszy w 1979 r,  a ostatnio, w 2015 roku,  w Polsce  nakładem Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Autor stawia trzy cele. Po pierwsze, chce zbadać kontekst książki z perspektywy historycznej sięgając do francuskiego Oświecenia i rozważając wcześniej formułowane nadzieje w perspektywie tego, co dziś mogą osiągać  nauki społeczne. Po drugie, pragnie skupić się na bezpośrednim kontekście pisania książki, aby wyjaśnić co zamierzał w niej wyjaśnić, by wreszcie po trzecie,  ukazać  współczesną relewantność głównych tez.


Słowa kluczowe


Richard J. Bernstein; restrukturyzacja teorii społecznej i politycznej; filozofia nauk społecznych; nauki przyrodnicze i humanistyczne

Bibliografia


Arendt, H. (1966). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt.

Arendt, H. (1983). Men in Dark Times. New York: Harcourt, Brace & Company.

Bernstein, R. J. (1976). The Restructuring of Social and Political Theory. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Bernstein, R. J. (1991). The New Constellation. Cambridge: Polity.

Condorcet, A. N. de. (1955). Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind. Trans. June Barraclough. London: Weidenfeld and Nicolson.

Gadamer, H. G. (2003). Truth and Method. New York: Continuum.

Gay, P. (1969). The Enlightenment: An Interpretation. New York: Alfred A. Knopf.

Habermas, J. (1970). Toward a Rational Society: Student Protest, Science and Politics. Trans. Jeremy J. Shapiro. Boston: Beacon Press.

Habermas, J. (1971). Knowledge and Human Interests. Trans. Jeremy J. Shapiro. Boston: Beacon Press.

Horkheimer, M., Adorno, T. (1972). Dialectic of Enlightenment. Trans. Robert Cumming. New York: Herder & Herder.

Hull, C. (1943). Principles of Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.

Kuhn, T. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Merton, R. (1949). Social Theory and Social Structure. Glencoe, Ill.: The Free Press. (Revised and enlarged edition, The Free Press, 1957; enlarged edition, The Free Press, 1968)

Lasch, Ch. (1991). The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. New York: W.W. Norton.

Schutz, A. (1962). Collected Papers Volume 1: The Problem of Social Reality. The Hague: Martin Nijhoff.

Taylor, Ch. (1971). “Interpretation and the Sciences of Man.” Review of Metaphysics 25, (1), 3–51.

Winch, P. (1958). The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy. London: Routledge & Kegan Paul.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452