Dlaczego odnowa teorii społecznej i politycznej to ciągle aktualna kwestia

Richard J. Bernstein

Abstrakt


Artykuł jest zapisem wykładu Richarda J. Bernsteina, który odbył się 17 lipca 2016 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Wykład dotyczył współczesnego kontekstu znaczeniowego  jego książki pt. „Restrukturyzacja teorii społecznej i politycznej”, opublikowanej po raz pierwszy w 1979 r,  a ostatnio, w 2015 roku,  w Polsce  nakładem Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Autor stawia trzy cele. Po pierwsze, chce zbadać kontekst książki z perspektywy historycznej sięgając do francuskiego Oświecenia i rozważając wcześniej formułowane nadzieje w perspektywie tego, co dziś mogą osiągać  nauki społeczne. Po drugie, pragnie skupić się na bezpośrednim kontekście pisania książki, aby wyjaśnić co zamierzał w niej wyjaśnić, by wreszcie po trzecie,  ukazać  współczesną relewantność głównych tez.


Słowa kluczowe


Richard J. Bernstein; restrukturyzacja teorii społecznej i politycznej; filozofia nauk społecznych; nauki przyrodnicze i humanistyczne

Bibliografia


Arendt, H. (2013). Korzenie totalitaryzmu. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Arendt, H. (2013). Ludzie w mrocznych czasach. Warszawa: Świat Książki.

Bernstein, R. J. (2015). Odnowa teorii społecznej i politycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Bernstein, R. J. (1991). The New Constellation. Cambridge: Polity.

Condorcet, A. N. de. (1957). Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Gadamer, H. G. (2003). Truth and Method. New York: Continuum.

Gadamer, H. G. (2004). Prawda i metoda. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gay, P. (1969). The Enlightenment: An Interpretation. New York: Alfred A. Knopf.

Habermas, J. (1970). Toward a Rational Society: Student Protest, Science and Politics. Boston: Beacon Press.

Habermas, J. (1971). Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press.

Horkheimer, M., Adorno, T. (2010). Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Hull, C. (1943). Principles of Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.

Kuhn, T. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1970.

Kuhn, T. (2011). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Merton, R. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lasch, Ch. (1991). The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. New York: W.W. Norton.

Schütz, A. (2012). O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Taylor, Ch. (1971). Interpretation and the Sciences of Man. Review of Metaphysics, 25(1), 3–51.

Winch, P. (1995). Idea nauki o społeczeństwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452