Problemy organizacji kursów języka migowego

Katarzyna Matysik

Abstrakt


nie dotyczy


Słowa kluczowe


szkoła; język migowy; program; PJM; SJM

Bibliografia


Augustowska-Kruszyńska, K., Michalska, A., Cis, K. (2012). Program nauczania dla zawodu technik elektroradiolog 321103 o strukturze modułowej. Pobrane 18 sierpnia 2017, z: http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/321103_M.doc

Centrum Edukacyjne Języka Migowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych. (2015). Program nauczania dla zawodu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, 341201 o strukturze przedmiotowej. Pobrane 19 sierpnia 2017, z: http://www.koweziu.edu.pl/ppn2108bbc95adf0e08b5c238de389ea414=1cffe39e4628ee9016dbd2bf56ded53d

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. (2015). O placówce. Pobrane 18 sierpnia 2017, z: http://www.koweziu.edu.pl/oplacowce2108bbc95adf0e08b5c238de389ea414=4e972ab608fdfd16b6c446834163755e

Ośrodek Rozwoju Edukacji. (2015). Przykładowe programy nauczania. Programy przedmiotowe. Asystent osoby niepełnosprawnej. Pobrane 18 sierpnia, z: http:// www.koweziu.edu.pl/ppn

Szczepankowski, B. (2000). Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Warszawa, Krapkowice: Centrum Języka Migowego.

Szczepankowski, B. (2005). Język migany w szkole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Świdziński, M. (2015). Z problemów komunikacji niesłyszących. Pobrane 19 sierpnia 2017, z: http://slideplayer.pl/slide/60864/

Tomaszewski, P. (2005). Polski język migowy w wychowaniu dwujęzykowym dzieci głuchych. W: J. Porayskiego-Pomsty (red.), Komunikacja i teksty w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej (s. 33–58). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Wojnarowski, J. (red.). (2003). Wielkiej Encyklopedii PWN. Tom 18. Mohorovičicia nieciągłość – Niemcy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojnarowski J. (red.). (2004). Wielkiej Encyklopedii PWN. Tom 22. Polskie siły zbrojne – Pyrrus. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zielińska, I., Polanowska, M., Mądry, A., Krzysztof, C. (2012). Program nauczania dla zawodu asystent osoby niepełnosprawnej, 341201 o strukturze przedmiotowej. Pobrane 18 sierpnia 2017, z: www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/341201_P.doc


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452