Odnaleźć się w przestrzeni - problemy uczących się z przestrzenną organizacją komunikatu w PJM

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest omówienie błędów w wykorzystaniuprzestrzeni w komunikacji w języku migowym, które są najczęściej popełniane przezstudentów uczących się polskiego języka migowego. Autorki przeanalizowały materiaływideo zebrane wśród studentów filologii polskiej na Uniwersytecie im. AdamaMickiewicza w Poznaniu, którzy uczestniczyli w kursie języka migowego na poziomiepodstawowym (A1). Analizy pozwoliły wskazać na te aspekty przestrzeni, któresą szczególnie kłopotliwe dla rodzimych użytkowników języka mówionego.

Słowa kluczowe


polski język migowy; przestrzeń składniowa

Bibliografia


Czajkowska-Kisil, M. (2000). Język migowy jako przedmiot nauczania. Audiofonologia, 16, 135–143.

Filipczak, J. (2014). Czasownik i przestrzeń. W: Rutkowski P., Łozińska S. (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe (s. 155–168). Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.

Kamińska, M. (2004). Słyszący w świecie języka migowego, Nauczyciel w Świecie Ciszy, 5, 25–31.

Kowal, J. (2008). Zagadnienia metodyczne i problemy organizacyjne lektoratów PJM.W: E. Twardowska (red.), Stan badań nad Polskim Językiem Migowym (s. 121–140). Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Łozińska S. (2012). Gramatyczne funkcje ruchu w polskim języku migowym (PJM). W: K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołek (red.), Ruch w języku, język w ruchu (s. 89–97). Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Łozińska, S., Rutkowski, P. (2014). Przestrzeń a czas: linia czasowa w komunikacji migowej. W: P. Rutkowski, S. Łozińska (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe (s. 169–177). Warszawa: Zakład Graficzny

Uniwersytetu Warszawskiego.

Poizner, H., Klima, E., Bellugi, U. (1987). What the hands reveal about the brain. London: The MIT Press Cambridge.

Romanowska P., Rzeźniczak D., Garncarek M. (2011). Migaj migiem. Polski język migowy dla początkujących. Łódź: Studio Koloru.

Sacks, O. (2011). Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy, tłum. A. Małaczyński. Poznań: Zysk i S-ka.

Świdzińsk,i M., Rutkowski, P. (2014). Ikoniczność nieleksykalna: reprezentacja referencjalna jako składnik tekstu w językach wizualno-przestrzennych. W: P. Rutkowski, S. Łozińska (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa

a metody korpusowe (s. 131–145). Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomaszewski, P., Gałkowski, T., Rosik, P. (2002). Nauczanie polskiego języka migowego jako obcego języka: Czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny?, Czasopismo Psychologiczne, 8(1), 7–20.

Tomaszewski, P., Gałkowski, T., Rosik, P. (2003). Nauczanie Polskiego Języka Migowego jako obcego: czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny? W: M. Świdziński, T. Gałkowski (red.), Studia nad kompetencją językową i komunikacyjną niesłyszących (s. 7–19). Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452