Forum Oświatowe

Forum Oświatowe jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne prace z pedagogiki i powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych.

Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w języku polskim i angielskim w formie studiów teoretycznych, prac badawczych, doniesień z praktyki. Za publikację artykułów autorzy otrzymują 12 pkt. (czasopismo znajduje się na liście MNiSW).

Redakcja przyjmuje również opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych - teksty te nie podlegają procedurze recenzyjnej.

Czasopismo jest wydawane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.


Vol 28, No 2(56) (2016)

Redakcja sekcji tematycznej: Hana Cervinkova i Orsolya Kalman

Spis treści

Wprowadzenie do sekcji tematycznej PDF (English)
 

Sekcja tematyczna

Edukacja historyczna w sytuacjach konfliktu. Ku sprawiedliwości okresu przejściowego i emancypacji PDF (English)
Shaima Muhammad 11–29
Fenomenologiczna perspektywa na nauczanie i uczenie się ujmujące całościowe zjawiska. Niedawna reforma programowa w Finlandii PDF (English)
Vasileios Symeonidis, Johanna F. Schwarz 31–47
Niepełnosprawność i etyka. Akcja protestacyjna rodziców w Polsce PDF (English)
Agnieszka Lena Licznerska 49–64
Nauczyciele w zamęcie. Dysonans między polityką a praktyką inkluzji w szkołach niemieckich PDF (English)
Josefine Wagner 65–82
Dialektyka ignorancji w szkole PDF (English)
Anna Babicka-Wirkus, Monika Rusnak 83–96
Zewnętrzna ewaluacja a szczególne cechy pedagogiki waldorfskiej PDF (English)
Andrea Liszka, Erika Kopp 97–114
Uczenie się jako doświadczenie edukacyjne. Implikacje dla praktyki pedagogicznej PDF (English)
Evelyn Eckart 115–126

Studia i rozprawy

Koncepcja pola Bourdieu: implikacje dla badań nad kulturami wiedzy i uczenia się w środowisku akademickim PDF (English)
Monika Grochalska, Emilia Wasilewska 129–141
Wczesna historia coachingu: poszukiwanie definicji i interferencji idei PDF
Adam Michał Zemełka 143–160
Egzaminowanie w szkole wyższej: między (nie)oczywistością znaczeń i złudzeniami zmiany PDF
Grażyna Szyling 161–183
Naprzód ku przeszłości! Nauczanie historii a zmiany ideologii państwowej w Rosji na początku XXI wieku PDF
Wojciech Siegień 185–202
Resilience a edukacja. Rola fenomenu skutecznej adaptacji w osiągnięciach szkolnych PDF
Marek Smulczyk 203–222
Rola etyki niezależnej w procesie kształtowania tożsamości moralnej PDF
Małgorzata Obrycka 223–240
Reklama witryny sex-shopu jako przyczynek do refleksji nad percepcją emocjonalną niepełnosprawności ruchowej PDF
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Sławomira Sadowska, Longina Strumska-Cylwik 241–254

Z badań

Życie wartościowe według nauczycieli. Porównanie pokoleniowe i epokowe PDF
Wanda Dróżka 257–280
Prawa dzieci ulicy w Polsce PDF (English)
Kamila Zdanowicz-Kucharczyk, Izabela Seredocha 281–298
Edukacja Yolngu, krótki zarys genezy: analiza pięciu tekstów dotyczących kultury Yolngu w Arnhem Land, terytorium północne, Australia PDF (English)
Aleksandra Glabinska Kelly 299–314

Z praktyki

Sprawiedliwi. Inspiracje dla edukacji PDF
Jerzy Kochanowicz 317–329

Sprawozdania

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Utopia a Edukacja” (Wrocław, 29 września 2016 r.) PDF
Agnieszka Lena Licznerska 333–336

Recenzje

Recenzja książki Andrzeja Ryka: W poszukiwaniu podstaw badań ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej. Na podstawie koncepcji Edmunda Husserla (Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2015), ss. 107 PDF
Sebastian Taboł 339–342


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452