Zbliżyć się do świata ciszy - elementy języka migowego w fakultecie specjalnościowym dla studentów pedagogiki

Krystyna Moczia

Abstrakt


W ramach fakultetów specjalnościowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologiiw pionie pedagogika w roku akademickim 2014/2015 uruchomionych zostało7 grup ćwiczeniowych (na 8 funkcjonujących) z przedmiotu „Zbliżyć się do świataciszy”– elementy języka migowego. Propozycja tego fakultetu pojawiała się w oferciepo raz pierwszy. W niniejszym artykule przedstawiono opinie studentów po zrealizowanymprzedmiocie oraz spostrzeżenia i zapatrywania nauczyciela prowadzącegowraz z wizją na kontynuowania podobnych zajęć w kolejnych latach. Konstatacjepozwolą na zoptymalizowanie prowadzonych zajęć w zakresie nauki podstawowychzwrotów w języku migowym oraz uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie innychtechnik pracy.

 


Słowa kluczowe


SJM i PJM; daktylografia; kształcenie studentów

Bibliografia


Bartnikowska, U. (2010). Przemiany w postrzeganiu osób z uszkodzonym słuchem i ich wpływ na obraz współczesne surdopedagogiki. W: Przybyliński, S. (red.), Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą... Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Bouvet, D. (1996). Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzyczne dziecka głuchego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Czajkowska-Kisil, M., Klimczewska, A. (2007). Rola języka migowego w kształtowaniu tożsamości Głuchych w Polsce. W: Woźnicka, E. (red.), Tożsamość społeczno -kulturowa głuchych. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Czajkowska-Kisil, M. (2014). Głusi, ich język i kultura – zarys problematyki. W: Rutkowski, P., Łozińska, S. (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu Komunikacja migowa a metody korpusowe. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jagoszewska, I. (2015). Relacje w rodzinie CODA. Wychowanie w Rodzinie, t. XI, nr 1.

Kupisiewicz, M. (2014). Słownik pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łacheta, J., Czajkowska-Kisil, M., Linde-Usiekniewicz, J., Rutkowski, P. (red.). (2016), Korpusowy słownik polskiego języka migowego. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (publikacja online).

Moroń, E. (2014). Ideologiczny kontekst wiedzy milczącej w artykułach naukowych o głuchocie. W: Sak, M. (red.), Deaf Studies w Polsce, t.1. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Podgórska-Jachnik, D. (2007). Głusi wśród słyszących – głusi wśród Głuchych. Problemy integracji społecznej osób z uszkodzonym słuchem w aspekcie tożsamościowym. W: Woźnicka, E. (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Warszawa: Wydawca: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szczepankowski, B. (1999). Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Szczepankowski, B. (2008). Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Cz.1, 2 i 3. Warszawa-Krapkowice: Wydawnictwo Centrum Języka Migowego.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Wojda, P. (2014). Język migowy w Polsce – jeden czy w wielu odmianach? Przesłanki do badań nad głuchotą. W: Sak, M. (red.), Deaf Studies w Polsce, t.1. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Woźnicka, E. (2007). Stereotyp osoby niesłyszącej w opinii studentów pedagogiki. W: Woźnicka, E. (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452