Zbliżyć się do świata ciszy - elementy języka migowego w fakultecie specjalnościowym dla studentów pedagogiki

Krystyna Moczia

Abstrakt


W ramach fakultetów specjalnościowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologiiw pionie pedagogika w roku akademickim 2014/2015 uruchomionych zostało7 grup ćwiczeniowych (na 8 funkcjonujących) z przedmiotu „Zbliżyć się do świataciszy”– elementy języka migowego. Propozycja tego fakultetu pojawiała się w oferciepo raz pierwszy. W niniejszym artykule przedstawiono opinie studentów po zrealizowanymprzedmiocie oraz spostrzeżenia i zapatrywania nauczyciela prowadzącegowraz z wizją na kontynuowania podobnych zajęć w kolejnych latach. Konstatacjepozwolą na zoptymalizowanie prowadzonych zajęć w zakresie nauki podstawowychzwrotów w języku migowym oraz uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie innychtechnik pracy.

 


Słowa kluczowe


SJM i PJM; daktylografia; kształcenie studentów

Bibliografia


Bartnikowska, U. (2010). Przemiany w postrzeganiu osób z uszkodzonym słuchem i ich wpływ na obraz współczesne surdopedagogiki. W: Przybyliński, S. (red.), Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą... Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Bouvet, D. (1996). Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzyczne dziecka głuchego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Czajkowska-Kisil, M., Klimczewska, A. (2007). Rola języka migowego w kształtowaniu tożsamości Głuchych w Polsce. W: Woźnicka, E. (red.), Tożsamość społeczno -kulturowa głuchych. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Czajkowska-Kisil, M. (2014). Głusi, ich język i kultura – zarys problematyki. W: Rutkowski, P., Łozińska, S. (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu Komunikacja migowa a metody korpusowe. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jagoszewska, I. (2015). Relacje w rodzinie CODA. Wychowanie w Rodzinie, t. XI, nr 1.

Kupisiewicz, M. (2014). Słownik pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łacheta, J., Czajkowska-Kisil, M., Linde-Usiekniewicz, J., Rutkowski, P. (red.). (2016), Korpusowy słownik polskiego języka migowego. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (publikacja online).

Moroń, E. (2014). Ideologiczny kontekst wiedzy milczącej w artykułach naukowych o głuchocie. W: Sak, M. (red.), Deaf Studies w Polsce, t.1. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Podgórska-Jachnik, D. (2007). Głusi wśród słyszących – głusi wśród Głuchych. Problemy integracji społecznej osób z uszkodzonym słuchem w aspekcie tożsamościowym. W: Woźnicka, E. (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Warszawa: Wydawca: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szczepankowski, B. (1999). Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Szczepankowski, B. (2008). Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Cz.1, 2 i 3. Warszawa-Krapkowice: Wydawnictwo Centrum Języka Migowego.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Wojda, P. (2014). Język migowy w Polsce – jeden czy w wielu odmianach? Przesłanki do badań nad głuchotą. W: Sak, M. (red.), Deaf Studies w Polsce, t.1. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Woźnicka, E. (2007). Stereotyp osoby niesłyszącej w opinii studentów pedagogiki. W: Woźnicka, E. (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452