Pod redakcją Agnieszki Fornalczyk i Anetty Pereświet-Sołtan.

Numer czasopisma sfinansowany ze środków Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przyznanych w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy studiów dostosowane do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji ("Konkurs na Milion").

Opublikowane: wrz 16, 2013

Od redakcji

9-10
93

Jobcoaching – przykład dobrych praktyk

143-151 Małgorzata Anna Dobrowolska
184

Coaching jako narzędzie wspierania talentów trenerskich

156-165 Joanna Mesjasz
259

Tutoring szkolny jako koncepcja i metoda wsparcia rozwoju ucznia

167-175 Ewa Drozd, Agnieszka Zembrzuska
225

Coaching w szkole. Na przykładzie Swiss Cottage School

179-183 Anna Iwona Worsztynowicz
96