Pod redakcją Agnieszki Fornalczyk i Anetty Pereświet-Sołtan.

Numer czasopisma sfinansowany ze środków Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przyznanych w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy studiów dostosowane do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji ("Konkurs na Milion").

Opublikowane: wrz 16, 2013

Od redakcji

9-10
146

Jobcoaching – przykład dobrych praktyk

143-151 Małgorzata Anna Dobrowolska
272

Coaching jako narzędzie wspierania talentów trenerskich

156-165 Joanna Mesjasz
371

Tutoring szkolny jako koncepcja i metoda wsparcia rozwoju ucznia

167-175 Ewa Drozd, Agnieszka Zembrzuska
355

Coaching w szkole. Na przykładzie Swiss Cottage School

179-183 Anna Iwona Worsztynowicz
148