Treść głównego artykułu

Abstrakt

Coaching to pojęcie znane zarówno w sporcie, jak i biznesie. Celem artykułu jest zaprezentowanie coachingu jako użytecznego narzędzia doskonalenia kompetencji trenerskich. Artykuł przedstawia nie tylko uzasadnienie teoretyczne, lecz także omawia wyniki pilotażowego projektu wspierania talentów trenerów kadry narodowej w grach zespołowych, realizowanego w 2012 roku na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Słowa kluczowe

coach coaching coaching sportowy kompetencje talenty zespół sportowy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mesjasz, J. (2013). Coaching jako narzędzie wspierania talentów trenerskich. Forum Oświatowe, 25(2(49), 156-165. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/63

Referencje

 1. Bieniok, H. (2008). Zarządzanie talentami jako źródło wiedzy i kompetencji organizacji. W: A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy (Tom 2, s. 409-422). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.
 2. Bieniok, H., Hoffmann, K. (2010). Kluczowe zasady zarządzania własnym sukcesem osobistym i zawodowym. W: T. Listwan, S. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy (s. 67-79). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 3. Clutterbuck, D. (2009). Coaching zespołowy. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”. Franken, R. E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.
 4. Jamka, B. (2010). Podmiotowe a atrybutowe zarządzanie talentami podwładnych. W: T. Listwan, S. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy (s. 224-233). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 5. Kozielecki, J. (1998). Człowiek wielowymiarowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 6. Mesjasz, J. (2012). Coaching jako narzędzie kształtowania elastycznych kadr. W: S. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zrządzaniu kadrami elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim (Tom 2, s. 323-332). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 7. Obuchowski, K. (1982). Efektywność a osobowość. Wrocław: Ossolineum.
 8. Obuchowski, K. (2000). Galaktyka potrzeb: psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 9. Obuchowski, K. (2005). Rewolucja podmiotów. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 10. Parsloe, E. (2000). Coaching i mentoring. Warszawa: Petit.
 11. Rauen, C. (2002). Handbuch Coaching. Goettingen: Hogrefe.
 12. Seweryniak, T., Wyrzykowski, R. (2012). Weryfikacja propozycji modelu kompetencji coacha sportowego w piłce siatkowej. W: S. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zrządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim (Tom 2, s. 117-127). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 13. Panfil, R. (2008). Efektywny coaching zespołów zadaniowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 14. Panfil, R., Panfil, Ł. (2012). Style współpracy menedżera operacyjnego z utalentowanymi realizatorami zadań (na przykładzie organizacji sportowych). W: S. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zrządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim (Tom 2, s. 177-192). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 15. Strelau, J. (1997). Inteligencja człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 16. Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu: kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 17. Whiddett, S., Hollyfrode, S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 18. Witkowski, S. A. (1996). W poszukiwaniu ukrytego modelu efektywności kierowania. W: S. A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu (s. 103-110). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 19. Zaleski, Z. (1991). Psychologia zachowań celowych. Warszawa: PWN.