Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule omówiono ideę jobcoachingu, koncentrując się zwłaszcza na ujęciu holenderskim. To właśnie w Holandii jobcoaching został opisany i zastosowany w pełnej wersji najwcześniej w Europie, a następnie zaadaptowany w innych krajach Europy i świata. Obecnie jest najszerzej wykorzystywanym instrumentem do walki z bezrobociem przez instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej. Metodologię jobcoachingu opisano w oparciu o projekt reintegracji zawodowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z komponentem ponadnarodowym, dla kobiet osadzonych w placówkach penitencjarnych, jako przykład dobrej praktyki.

Słowa kluczowe

jobcoaching dobre praktyki kobiety osadzone

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dobrowolska, M. A. (2013). Jobcoaching – przykład dobrych praktyk. Forum Oświatowe, 25(2(49), 143-151. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/28

Referencje

  1. Dobrowolska, M. (2011). Flexible form of employment in view of unemployment problems in middle age. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  2. Dobrowolska, M. (2012). Psychological aspects of corporate social responsibility in light of social and vocational integration of groups threatened by social exclusion – a case study. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
  3. Michno, L. (2011). Nowe formy wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie. W: M. Dobrowolska (red.), Metody wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie z powodu izolacji więziennej (s. 10-22). Katowice: Wydawnictwo Naukowe KMB Press.
  4. Van Eck, A. (2012). Nowe metody reintegracji społeczno-zawodowej kobiet po 45 roku życia wykluczonych społecznie: narzędzia treningu zawodowego i interwencji jobcoaching’u. Katowice: Wydawnictwo Naukowe KMB Press.