Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule omówiono ideę jobcoachingu, koncentrując się zwłaszcza na ujęciu holenderskim. To właśnie w Holandii jobcoaching został opisany i zastosowany w pełnej wersji najwcześniej w Europie, a następnie zaadaptowany w innych krajach Europy i świata. Obecnie jest najszerzej wykorzystywanym instrumentem do walki z bezrobociem przez instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej. Metodologię jobcoachingu opisano w oparciu o projekt reintegracji zawodowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z komponentem ponadnarodowym, dla kobiet osadzonych w placówkach penitencjarnych, jako przykład dobrej praktyki.

Słowa kluczowe

jobcoaching dobre praktyki kobiety osadzone

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Dobrowolska, M. (2011). Flexible form of employment in view of unemployment problems in middle age. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  2. Dobrowolska, M. (2012). Psychological aspects of corporate social responsibility in light of social and vocational integration of groups threatened by social exclusion – a case study. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
  3. Michno, L. (2011). Nowe formy wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie. W: M. Dobrowolska (red.), Metody wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie z powodu izolacji więziennej (s. 10-22). Katowice: Wydawnictwo Naukowe KMB Press.
  4. Van Eck, A. (2012). Nowe metody reintegracji społeczno-zawodowej kobiet po 45 roku życia wykluczonych społecznie: narzędzia treningu zawodowego i interwencji jobcoaching’u. Katowice: Wydawnictwo Naukowe KMB Press.