Treść głównego artykułu

Abstrakt

W polskich organizacjach dostrzega się wiele barier we wdrażaniu mentoringu. Zdaniem autorki u podstaw tych barier leżą hierarchie wartości: społecznych, narodowych, organizacyjnych, a także indywidualne hierarchie wartości pracowników. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie źródeł ograniczeń we wdrażaniu mentoringu. Analiza prowadzona jest na kilku poziomach: od najszerszej perspektywy społecznej, przez narodową do perspektywy organizacyjnej. W artykule omówione są również działania, jakie powinny podjąć polskie organizacje na rzecz przełamywania barier i ograniczeń dla wprowadzania mentoringu.

Słowa kluczowe

coaching kultura organizacyjna mentoring proces wdrażania mentoringu wartości

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mesjasz, J. (2013). Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach. Forum Oświatowe, 25(2(49), 73-88. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/41

Referencje

 1. Blickle, G. (2000). Mentor-Protégé-Beziehungen in Organization. Zeitschtift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 44(4), 168-178. Doi: 10.1026//0932-4089.44.4.168
 2. Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Ska.
 3. Clutterbuck, D. (1998). Learning alliances: tapping into talent. London: Institute of Persommel Development.
 4. Crozier, M. (1993). Przedsiębiorstwo na podsłuchu: jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa: PWE.
 5. Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
 6. Łużniak-Piecha, M. (2012). Mentoring w karierze międzynarodowej – sukces zawodowy polskich profesjonalistów w Wielkiej Brytanii. W: T. Listwan, S. A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy (s. 449-458). Wrocław: Wydawnictwo UE.
 7. Obuchowski, K. (2005). Rewolucja podmiotów. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 8. Parsloe, E., Wray, M. (2003). Trener i mentor. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 9. Rakowska, A., Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Reykowski, J. (1993). Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa. W: J. Reykowski (red.), Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe (s. 9-48). Warszawa: PWE.
 11. Robbins, S. P. (2001). Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 12. Sikorski, C. (2001). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: PWN.
 13. Sikorski, C. (2002). Kultura organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 14. Solarz, J. K. (1984). Narodowe style zarządzania: mity czy fakty? Wrocław: Ossolineum.
 15. Sułkowski, Ł. (2002). Kulturowa zmienność organizacji. Warszawa: PWE.
 16. Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: PWN.
 17. Turner, J. H. (1998). Socjologia: koncepcje i zastosowanie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.