Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

coaching

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Anna Iwona Worsztynowicz, Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, trener, coach. Doświadczenie zawodowe:
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach - adiunkt,
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie - wykładowca,
  • Grupa SET, Warszawa - współtwórczyni programu Szkoły Coachów Biznesu Akademii SET, trener, coach,
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Katowice - wykładowca.

Obszar zainteresowań badawczych i dydaktycznych: psychologia rozwoju w cyklu życia, psychologia pozytywna i coaching.