Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

coaching edukacja

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Anna Iwona Worsztynowicz, Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, trener, coach. Doświadczenie zawodowe:
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach - adiunkt,
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie - wykładowca,
  • Grupa SET, Warszawa - współtwórczyni programu Szkoły Coachów Biznesu Akademii SET, trener, coach,
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Katowice - wykładowca.

Obszar zainteresowań badawczych i dydaktycznych: psychologia rozwoju w cyklu życia, psychologia pozytywna i coaching.

Jak cytować
Worsztynowicz, A. I. (2013). Coaching w szkole. Na przykładzie Swiss Cottage School. Forum Oświatowe, 25(2(49), 179-183. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/37

Referencje

  1. Czarkowska, L. (2011). (red.). Coaching: katalizator rozwoju organizacji. Warszawa: Wydawnictwo New Dawn.
  2. Czarkowska, L. (2012). (red.). Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
  3. Passmore, J., Jastrzębska, K. (2011). Tworzenie kultury coachingowej: ścieżka rozwoju organizacyjnego. Coaching Review, 1, 89-101.
  4. Swiss Cottage School. (b.d.). Pobrane 3 grudnia 2012, z: http://www.swisscottage.camden.sch.uk