Vol 28, No 2(56) (2016)

Redakcja sekcji tematycznej: Hana Cervinkova i Orsolya Kalman

Spis treści

Wprowadzenie do sekcji tematycznej PDF (English)
 

Sekcja tematyczna

Edukacja historyczna w sytuacjach konfliktu. Ku sprawiedliwości okresu przejściowego i emancypacji PDF (English)
Shaima Muhammad 11–29
Fenomenologiczna perspektywa na nauczanie i uczenie się ujmujące całościowe zjawiska. Niedawna reforma programowa w Finlandii PDF (English)
Vasileios Symeonidis, Johanna F. Schwarz 31–47
Niepełnosprawność i etyka. Akcja protestacyjna rodziców w Polsce PDF (English)
Agnieszka Lena Licznerska 49–64
Nauczyciele w zamęcie. Dysonans między polityką a praktyką inkluzji w szkołach niemieckich PDF (English)
Josefine Wagner 65–82
Dialektyka ignorancji w szkole PDF (English)
Anna Babicka-Wirkus, Monika Rusnak 83–96
Zewnętrzna ewaluacja a szczególne cechy pedagogiki waldorfskiej PDF (English)
Andrea Liszka, Erika Kopp 97–114
Uczenie się jako doświadczenie edukacyjne. Implikacje dla praktyki pedagogicznej PDF (English)
Evelyn Eckart 115–126

Studia i rozprawy

Koncepcja pola Bourdieu: implikacje dla badań nad kulturami wiedzy i uczenia się w środowisku akademickim PDF (English)
Monika Grochalska, Emilia Wasilewska 129–141
Wczesna historia coachingu: poszukiwanie definicji i interferencji idei PDF
Adam Michał Zemełka 143–160
Egzaminowanie w szkole wyższej: między (nie)oczywistością znaczeń i złudzeniami zmiany PDF
Grażyna Szyling 161–183
Naprzód ku przeszłości! Nauczanie historii a zmiany ideologii państwowej w Rosji na początku XXI wieku PDF
Wojciech Siegień 185–202
Resilience a edukacja. Rola fenomenu skutecznej adaptacji w osiągnięciach szkolnych PDF
Marek Smulczyk 203–222
Rola etyki niezależnej w procesie kształtowania tożsamości moralnej PDF
Małgorzata Obrycka 223–240
Reklama witryny sex-shopu jako przyczynek do refleksji nad percepcją emocjonalną niepełnosprawności ruchowej PDF
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Sławomira Sadowska, Longina Strumska-Cylwik 241–254

Z badań

Życie wartościowe według nauczycieli. Porównanie pokoleniowe i epokowe PDF
Wanda Dróżka 257–280
Prawa dzieci ulicy w Polsce PDF (English)
Kamila Zdanowicz-Kucharczyk, Izabela Seredocha 281–298
Edukacja Yolngu, krótki zarys genezy: analiza pięciu tekstów dotyczących kultury Yolngu w Arnhem Land, terytorium północne, Australia PDF (English)
Aleksandra Glabinska Kelly 299–314

Z praktyki

Sprawiedliwi. Inspiracje dla edukacji PDF
Jerzy Kochanowicz 317–329

Sprawozdania

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Utopia a Edukacja” (Wrocław, 29 września 2016 r.) PDF
Agnieszka Lena Licznerska 333–336

Recenzje

Recenzja książki Andrzeja Ryka: W poszukiwaniu podstaw badań ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej. Na podstawie koncepcji Edmunda Husserla (Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2015), ss. 107 PDF
Sebastian Taboł 339–342


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452