Dialektyka ignorancji w szkole

Anna Babicka-Wirkus, Monika Rusnak

Abstrakt


Celem tekstu jest ukazanie dialektyki funkcjonowania ignorancji w szkole. Na przykładzie rzeczywistej sytuacji ucznia szkoły podstawowej starano się uchwycić znaczenie ignorancji rodziców, która prowadziła do sprzeciwu wobec autorytetu, jakim, z założenia, jest nauczyciel. Zatem ignorancja paradoksalnie może przyczynić się do upełnomocnienia podmiotu. W tekście zostały również omówione epistemologie ignorancji w celu ukazania odmiennych perspektyw funkcjonowania tej kategorii w przestrzeni życia szkolnego.


Słowa kluczowe


dialektyka ignorancji; epistemologia ignorancji; studenci

Bibliografia


Alcoff, L. M. (2007). Epistemologies of Ignorance: Three Types. In S. Sullivan, & N. Tuana (Eds.), Race and Epistemologies of Ignorance. New York, NY: State University of New York Press.

Allport, F. H. (1924). Social Psychology. Boston: New York Houghton Mifflin.

Babicka-Wirkus, A. (2015). Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy. Rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bailey, A. (2007). Strategic Ignorance. In: S. Sullivan, & N. Tuana (Eds.), Race and Epistemologies of Ignorance. New York, NY: State University of New York Press.

Becker, H. S. (2009). Outsiderzy: Studia z socjologii dewiacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Biesta, G. (2011). Learner, Student, Speaker: Why it matters how we call those we teach. In M. Simons, & J, Masschelein (Eds.), Rancière, Public Education and The Taming of Democracy. Oxford: Wiley-Blackwell.

Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (2006). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chomsky, N. (1996). Class Warfare. London: Pluto Press.

Code, L. (1993). Taking Subjectivity Into Account. In L. Alcoff, & E. Potter (Eds.), Feminist Epistemologies. New York: Routledge.

Cornelissen, G. (2011). The Public Role of Teaching: To keep the door closed. In M. Simons, J, Masschelein (Eds.), Rancière, Public Education and The Taming of Democracy. Oxford: Wiley-Blackwell.

Czerepaniak-Walczak, M. (2005). Desocjalizacja: w poszukiwaniu nowego dyskursu szkoły i edukacji. Forum Oświatowe, 17(1), 5–21.

Czerepaniak-Walczak, M. (2006). Pedagogika emancypacyjna: rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czerepaniak-Walczak, M. (2010). Emancypacja w codzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje edukacyjne. In M. Dudzikowa, & M. Czerepaniak-Walczak (Eds.), Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie (vol. 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Debord, G. (2013). Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Flicker, M. (2007). Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing. Oxford: OUP.

Freire, P. (2000). Pedagogy of the Oppressed. New York, NY: Bloomsbury.

Giroux, H. A. (1988). Schooling and the Struggle for Public Life, Critical Pedagogy in the Modern Age. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Giroux, H. A. (2001) Theory and Resistance in Education: Towards a Pedagogy for the Opposition. Westport, CT: Bergin & Garvey.

Ignorance. (n.d.). In Webster’s Dictionary. Retrieved October 13, 2016, from http://www.webster-dictionary.org/definition/ignorance

Kittay, E. F. (2009). The Ethics of Philosophizing: Ideal Theory and the Exclusion of People with Severe Cognitive Disabilities. In L. Tessman (Ed.), Feminist Ethics and Social and Political Philosophy: Theorizing the Non-Ideal. New York, NY: Springer.

Kretch, D., & Crutchfield, R. S. (1948). Theory and Problems of Social Psychology. New York, NY: McGraw-Hill.

Lemert, E. (1972). Human Deviance, Social Problems and Social Control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

McDermott, R., & Herve, E. (1995). Culture as Disability. Anthropology and Education Quarterly, 26(3).

McLaren, P. (1999). Schooling as a Ritual Performance. Toward Political Economy of Educational Symbols and Gestures. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

McLaren, P. (2015). Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education. Boulder: Paradigm Publishers.

Mills, Ch. W. (2007). White Ignorance. In S. Sullivan, & N. Tuana (Eds.), Race and Epistemologies of Ignorance. New York, NY: State University of New York Press.

Oser, F. K. (1986). Moral education and values education: the discourse perspective. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching. New York, NY: Macmillan Publishing Company.

Rancière, J. (1991). The Ignorant Schoolmaster. Stanford: Stanford University Press.

Rancière, J. (2010). On Ignorant Schoolmasters. In Ch. Bingham, & G. Biesta (Eds.), Jacques Rancière: Education, Truth, Emancipation. London: Continuum.

Saint-Exupéry de, A. (2012). Twierdza. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.

Sarup, M. (1989). An Introductory Guide to Postmodernism and Poststructuralism. Athens: The University of Georgia Press.

Szkudlarek, T. (2009). Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szkudlarek, T. (2015). Różnice, równość i edukacja: polityki inkluzji i ignorancja. In A. Komorowska-Zielony, & T. Szkudlarek (Eds.), Różnice – Edukacja – Inkluzja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szwabowski, O. (2014). Uniwersytet – Fabryka – Maszyna: Uniwersytet w perspektywie radykalnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452