Reklama witryny sex-shopu jako przyczynek do refleksji nad percepcją emocjonalną niepełnosprawności ruchowej

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Sławomira Sadowska, Longina Strumska-Cylwik

Abstrakt


Problematyka artykułu dotyczy interpretacji niepełnosprawności ruchowej, konstruowanych pod wpływem kontrowersyjnej ekspozycji witryny sex-shopu, wykorzystującej typowe rekwizyty związane z niepełnosprawnością i chorobą. Jego celem jest rozpoznawanie swoistości percepcji emocjonalnej respondentów pełnosprawnych i z niepełnosprawnością ruchową na tle kulturowych wzorów emocjonalności i współczesnych dyskursów, dotyczących osób z niepełnosprawnością.


Słowa kluczowe


percepcja emocjonalna; interpretacja; kontekst społeczny i kulturowy; niepełnosprawność ruchowa

Bibliografia


Borowska-Beszta, B. (2012). Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Chodkowska, M. (1994). Kulturowe uwarunkowania postaw wobec inwalidztwa oraz osób niepełnosprawnych: ciągłości i możliwości zmiany. W: M. Chodkowska (red.), Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Evans, D. (2002). Emocje. Naukowo o uczuciach. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.

Gesteland, R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krause, A. (2004) Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Morreale, S. P., Spitzberg, B. H., Barge, J. K. (2007). Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ostrowska, A. (1997). Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych. W: A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Sadowska, S. (2013). W kręgu myślenia o wzroście osobistej i społecznej odpowiedzialności – głos pedagogiki specjalnej w polu zmiennych skrzyżowań perspektyw polityki, pedagogiki, rehabilitacji. Szkice Humanistyczne, 1.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Wydawnictwo „GARMOND”.

Üstün, T. B. (1998). Międzynarodowa klasyfikacja uszkodzeń, aktywności i uczestnictwa. Warszawa: ICIDH – 2.

Zakrzewska-Manterys, E. (2010). Upośledzeni umysłowo: poza granicami człowieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Zimbardo, P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452