Reklama witryny sex-shopu jako przyczynek do refleksji nad percepcją emocjonalną niepełnosprawności ruchowej

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Sławomira Sadowska, Longina Strumska-Cylwik

Abstrakt


Problematyka artykułu dotyczy interpretacji niepełnosprawności ruchowej, konstruowanych pod wpływem kontrowersyjnej ekspozycji witryny sex-shopu, wykorzystującej typowe rekwizyty związane z niepełnosprawnością i chorobą. Jego celem jest rozpoznawanie swoistości percepcji emocjonalnej respondentów pełnosprawnych i z niepełnosprawnością ruchową na tle kulturowych wzorów emocjonalności i współczesnych dyskursów, dotyczących osób z niepełnosprawnością.


Słowa kluczowe


percepcja emocjonalna; interpretacja; kontekst społeczny i kulturowy; niepełnosprawność ruchowa

Bibliografia


Borowska-Beszta, B. (2012). Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Chodkowska, M. (1994). Kulturowe uwarunkowania postaw wobec inwalidztwa oraz osób niepełnosprawnych: ciągłości i możliwości zmiany. W: M. Chodkowska (red.), Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Evans, D. (2002). Emocje. Naukowo o uczuciach. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.

Gesteland, R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krause, A. (2004) Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Morreale, S. P., Spitzberg, B. H., Barge, J. K. (2007). Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ostrowska, A. (1997). Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych. W: A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Sadowska, S. (2013). W kręgu myślenia o wzroście osobistej i społecznej odpowiedzialności – głos pedagogiki specjalnej w polu zmiennych skrzyżowań perspektyw polityki, pedagogiki, rehabilitacji. Szkice Humanistyczne, 1.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Wydawnictwo „GARMOND”.

Üstün, T. B. (1998). Międzynarodowa klasyfikacja uszkodzeń, aktywności i uczestnictwa. Warszawa: ICIDH – 2.

Zakrzewska-Manterys, E. (2010). Upośledzeni umysłowo: poza granicami człowieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Zimbardo, P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452