Życie wartościowe według nauczycieli. Porównanie pokoleniowe i epokowe

Wanda Dróżka

Abstrakt


Artykuł zawiera analizę wyników badań na temat wartości nauczycieli. Badania przeprowadzono na przełomie 2014 i 2015 r. z zastosowaniem ankiety nt. Aspiracji życiowych, wartości i potrzeb nauczycieli oraz wypowiedzi autobiograficznej nt. Sens i godność mojego życia i pracy. Ogółem zgromadzono 405 ankiet oraz 112 wypowiedzi od nauczycieli w trzech grupach wiekowych, nauczycieli młodych, w średnim wieku oraz starszych. Podjęto próbę porównania wartości społecznych, życiowych i zawodowych obecnie pracujących nauczycieli, z ich obrazem sprzed 25 lat, z początku transformacji w Polsce, w świetle przeprowadzonych wówczas takich samych badań. Istotne jest ponadto poznanie, jakie wartości cenią nauczyciele z różnych pokoleń, których habitus i dalsze losy życiowe oraz zawodowe kształtowały odmienne warunki społeczno-polityczne, kulturowe i ekonomiczne.


Słowa kluczowe


nauczyciele; pokolenia; wartości; potrzeby; aspiracje

Bibliografia


Bauman, Z. (2008). Zindywidualizowane społeczeństwo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dróżka, W. (1992). Wartości i cele życiowe nauczycieli. Edukacja, 1.

Dróżka, W. (1993). Pokolenia nauczycieli. Kielce: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Dróżka, W. (1997/2004). Młode pokolenie nauczycieli: studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Kielce: Wydawnictwo UJK.

Dróżka, W. (2008). Generacja wielkiej zmiany: studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004. Kielce: Wydawnictwo UJK.

Dróżka, W. (2015). Nauczyciel zależny, niezależny czy współzależny – wobec wyzwań wartościowej edukacji i życia społecznego (Przyczynek do dyskusji). W: A. Wileczek, A. Miernik (red.), Słowo – Dziecko – Edukacja. Aspekty literackie, językowe i pedagogiczne. Kielce: Wydawnictwo UJK.

Dróżka, W., Miko-Giedyk, J., Miszczuk, R. (red.). (2012). Doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników oświaty. Kielce: Wydawnictwo UJK.

Malinowski, T. (1989). Postawy zawodowe nauczycieli. Studia Pedagogiczne, 54.

Marody, M. (2015). Jednostka po nowoczesności: perspektywa socjologiczna Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ossowska, M. (1963). Koncepcja pokolenia. Studia Socjologiczne, 2.

Szafraniec, K. (2012). Czas na młodych. O konieczności wymiany pokoleniowej w Polsce. W: K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452