Edukacja Yolngu, krótki zarys genezy: analiza pięciu tekstów dotyczących kultury Yolngu w Arnhem Land, terytorium północne, Australia

Aleksandra Glabinska Kelly

Abstrakt


Artykuł analizuje teksty dotyczące Aborynegów z grupy etnicznej Yolngu oraz status ich wiedzy w standardowym australijskim planie zajęć. Moją intencją jest przedstawienie argumentów, na podstawie których autorzy tekstów pragną uzasadnić rozszerzenie standardowego planu zajęć o tradycyjną wiedzę Aborygenów z tej specyficznej grupy etnicznej. Z tego powodu mam zamiar odpowiedzieć na dwa pytania: W jaki sposób członkowie grupy Yolngu są konstruowani w tekstach oraz jakie dyskursy możemy w tych tekstach odczytać. Do badania tekstów stosuję analizę dyskursu, aby zdekonstruować poglądy i nastawienie autorów w stosunku do tradycyjnej wiedzy i różnego rodzaju działań na rzecz integracji odmiennych tradycji w codziennej praktyce szkolnej. W pracy tej stosuję metodologię Normana Fairclough, jednakże koncentruję się jedynie na pierwszym poziomie analizy tekstów. Krytyka lingwistyczna jest dla mnie dodatkowym narzędziem w celu pogłębienia analiz, które wskazują na dominacje dyskursu emancypatorskiego w wybranych tekstach.

Słowa kluczowe


edukacja Yolngu; Negocjacja Aborygeńskiego planu zajęć; Edukacja Dwóch Dróg; analiza dyskursu

Bibliografia


Australian National Curriculum. (n.d.). Retrieved from http://www.australiancurriculum.edu.au/crosscurriculumpriorities/aboriginal-and-torres-strait-islander-histories-and-culture

Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. London: Routledge.

Bergström, G., & Boréus, K. (Eds.). (2005). Textens mening och mak: Metodbok I samhällsvetenskaplig text- och discouranalys. Lund: Studentlitteratur.

Christie, M. (2006). Local versus Global Knowledges: A Fundamental Dilemma In ‘Remote Education’. Retrieved from http://www.cdu.edu.au/centres/inc/pdf/Local_v_Global_Knowledges.pdf

Christie, M. (2007). Yolngu language habitat: Ecology, identity and law in Aboriginal society. In G. Leitner, & I. Malcolm (Eds.), Trends in Linguistics, Studies and Monographs: The Habitat of Australia due s Aboriginal Languages: Past, Present and Future. Retrieved from http://ebrary.com.biblextern.sh.se/lib/sodertorn/docPrint.action?encrypted=51

Clark, Ch. (2009). “It Was Like the Walls of the Classroom Came Down Around Us”: Teaching from the Country Student Forum. Retrieved from http://www.cdu.edu.au/centres/spill//journal/LC_Journal_Issue2_2010.pdf?q=centres/spil/journal/LC_Journal_Issue2_2010.pdf

Ober, R. (2009). Both-Ways: Learning From Yesterday, Celebrating Today, Strengthening Tomorrow. The Australian Journal of Indigenous Education, 38(Supplement).

O’Donoghue, T. (2000). Issues in Primary and Secondary Education in Australia: Past, Present, and Future. International Journal of Educational Reform, 9(1).

Priestly, M. (2002). Global discourses and national reconstruction: the impact of globalization on curriculum policy. Curriculum Journal, 13(1), 121–138.

Research project to preserve Indigenous languages in NT. (2010).

Tamisari, F., & Milmilany, E. (2003). Dhinthun Wayawu-Looking for Pathway to Knowledge: Towards a Vision of Education in Yolngu Milingimbi. The Australian Journal of Indigenous Education, 32.

Whitt, L. (2009). Science, Colonialism, and Indigenous Peoples. The Cultural Politics of Law and Knowledge. New York, NY: Cambridge University Press.

Winther, M., Jørgensen, M., & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452