Vol 24, No 1(46) (2012)

Ku perspektywie społeczno-kulturowej w edukacji

Pod redakcją Bogusławy Doroty Gołębniak i Beaty Zamorskiej.

Spis treści

Wprowadzenie : poszerzanie dyskusji o uczeniu się PDF
  7-18

Studia i rozprawy

Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji PDF
Dorota Klus-Stańska 21-40
Przemoc rówieśnicza w gimnazjum a płeć. Kontekst społeczno-kulturowy PDF
Iwona Chmura-Rutkowska 41-73
Zastosowanie teorii dyskursu Bachtina w edukacji : przegląd krytyczny
Eugene Matusov 75-106
Codzienność granic jako miejsce kształtowania się tożsamości nauczycieli PDF
Beata Zamorska 107-123
Kulturowe wymiary podróżowania PDF
Agata Wiza 125-140
Znaczenie teorii kulturowo-historycznej dla edukacji Rozważania na temat uczenia się, rozwoju, działalności i kreatywności PDF
Nikolai Veresov 141-156

Z badań

‘Produkty’ kultury uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum PDF
Ewa Filipiak 159-183
Społeczno-kulturowe konstruowanie sensów nauczycielskiego oceniania PDF
Urszula Opłocka 185-207
Badania nad ekspansywnym uczeniem się: założenia, wnioski i przyszłe wyzwania PDF
Yrjö Engeström, Annalisa Sannino 209-266
Nauczanie do zmiany społecznej. Uczestniczące badania w działaniu ludzi młodych i zaangażowane badania etnograficzne : studium przypadku PDF
Hana Cervinkova 267-283

Z praktyki

Ryzyko wpisane w bycie nauczycielem PDF
Magdalena Skorobogata 287-299
Jaką społecznością uczącą się są nauczyciele? PDF
Anna Borukało, Andrzej Kiciński 301-316

Sprawozdania

Kongresy International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR), Sewilla 2005; San Diego 2008; Rzym 2011 PDF
Bogusława Dorota Gołębniak, Hana Cervinkova, Rozalia Ligus, Beata Zamorska 319-325

Recenzje

R. Goldstein (red.) (2007), Useful theory Making Critical Education Practical, New York: Peter Lang Publishing Inc. PDF
Rozalia Ligus 329-340
L. Kopciewicz "Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt", Warszawa: Wyd. Difin, 2011 PDF
Eryk Derza 341-347

Wspomnienie

Profesor Wincenty Okoń. Wspomnienie PDF
Zbigniew Kwieciński 349-351


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452