Kulturowe wymiary podróżowania

Agata Wiza

Abstrakt


-

Bibliografia


Adler, J. (1989). Travel as Performer Art. American Journal of Sociology, 6.

Buczkowska, K. (2008). Misja turystyki kulturowej. W: M. Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową. Poznań: AWF.

Burszta, W. (1996). Czytanie kultury: pięć szkiców. Łódź: Wydawnictwo Lotard.

Galarowicz, J. (1992). Na ścieżkach prawdy: wprowadzenie do filozofii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Hall, E. T. (2001). Ukryty wymiar. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.

Heath, J. (2010). Bunt na sprzedaż: dlaczego kultury nie da się zagłuszyć. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.

Kapuściński, R. (2007). Rwący nurt historii: zapiski o XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Kapuściński, R. (2006). Podróże z Herodotem. Kraków: Znak.

Kapuściński, R. (2006). Ten Inny. Kraków: Znak.

Kapuściński, R. (2004). Dokładka. Charaktery, 5.

Kapuściński, R. (2003). Autoportret reportera. Kraków: Znak.

Kazimierczak, M. (2007). Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie. Poznań: AWF.

Kazimierczak, M. (2008). W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyka kulturową. Poznań: AWF.

Korporowicz, L. (1997). Wielokulturowość a międzykulturowość: od reakcji do interakcji. W: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości. Warszawa: ON.

Kosna, J. S. (2008). Droga niewybrana: rola potrzeby samorealizacji w turystyce. W: W. Muszyński, M. Sokołowski (red.), Homo kreator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kozielecki, J. (1981). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.

Malewski, M. (2006). Na walizkach: emigranci pokolenia X. Warszawa: PWN.

Mamzer, H. (2003). Tożsamość w podróży: wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań: UAM.

Mamzer, H. (2004). Tożsamość jednostki w obliczu wielokulturowości. W: T. Lewowicki (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nikitorowicz, J. (2000). Wymiary edukacji w dobie globalizacji: edukacja regionalna, wielokulturowa, międzykulturowa. W: J. Gajda (red.), O nowy humanizm w edukacji. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Nikitorowicz, J. (2002). Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych. W: E. Malewska, B. Śliwerski (red.), Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie: materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Noy, C. (2004). The strip really changed me. Backpackers narratives of self-change. Annals of Tourism Research, 31(1).

Podemski, K. (2004). Socjologia turystyki. Poznań: UAM.

Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka: zarys socjologii turystyki. Kraków: Albis.

Richards, G., Wilson, J. (2004). The Global Nomad. Backpacker Travel in Theory and Practice, Clevedon-Buffalo-Toronto.

Rifkin, J. (2003). Wiek dostępu: nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Sabor, A. (2008). W poszukiwaniu formy. Tygodnik Powszechny, 16.

Sławek, T. (2007). Przyjaźń ze światem. Tygodnik Powszechny, 5.

Tofler, A. (1996). Budowa nowej cywilizacji: polityka trzeciej fali. Poznań: Zysk i S-ka.

Urry, J. (2007). Spojrzenie turysty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Winiarski, R., Zdebski, J. (2008). Psychologia turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wieczorkiewicz, A. (2008). Apetyt turysty: o doświadczaniu świata w podróży. Kraków: Universitas.

Woźniak, A. (2008). Wstyd turysty: poszukiwanie intelektualnych wartości turystyki. W: M. Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową. Poznań: AWF.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452