Opublikowane: maj 3, 2020

Ocena skali lęku klasowego (CAS) dla uczniów szkół średnich

43-60 Milosh Raykov, Victor Martinelli
248

Kształcenie nauczycieli do edukacji włączającej w Polsce

61-79 Beata Papuda-Dolińska
369

Reedukacja ciała w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

83-93 Gisselle Tur Porres, Ires Correa Washington
219