Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istotnego i aktualnego argumentu w debacie na temat roli uniwersytetu w promowaniu poprzez nauczanie akademickie zrównoważonego rozwoju. Dokument ten odnosi się do konkretnych efektów uczenia się zdefiniowanych dla cyklu kształcenia. Omówiony zostanie konkretny obszar nauczania zrównoważonego rozwoju w szkolnictwie wyższym, przyczyniający się do rozwoju edukacji poprzez krytyczne spojrzenie na ontologiczne i epistemologiczne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w szerszym kontekście instytucjonalnych i strukturalnych sił tworzących proces akademickiego nauczania i uczenia się. Praca pedagogiczna zostanie sproblematyzowana wokół kwestii zrównoważonego rozwoju, umiejscawiając na poziomie makro i mezzo obecne wyzwania stojące przed uniwersytetami na całym świecie. W szczególności zostanie sproblematyzowana i omówiona rola uniwersytetu jako konkretnej sytuacji edukacyjnej w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Poprzez przegląd argumentów, zostaną przeanalizowane trzy stanowiska: (i) Brak koncepcyjnego porozumienia co do tego, czym jest zrównoważony rozwój; (ii) Sprzeczne próby i pomysły co do tego, jak skuteczne włączyć zrównoważony rozwój do szkolnictwa wyższego; (iii) Sprzeczności systemowe między nauczaniem zrównoważonym w szkolnictwie wyższym a dominującą, kulturą akademicką, stwarzającą wyzwania pedagogiczne. Praca zakończy się przedstawieniem dwóch epizodów praktyk akademickich związanych z nauczaniem zrównoważonego rozwoju w celu wykazania w jaki sposób wyzwania pedagogiczne są osadzone w instytucjonalnej logice szkolnictwa wyższego, i że nie można się nimi zająć bez zreformowania w pierwszej kolejności systemu.

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój szkolnictwo wyższe akademickie nauczanie i uczenie się

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nizińska, A., & Kurantowicz, E. (2020). Zrównoważony rozwój a uniwersytety. Reorientacja, szkolnictwo wyższe, nauczanie reorientacyjne. Forum Oświatowe, 31(2(62), 27-40. https://doi.org/10.34862/fo.2019.2.2

Referencje

 1. Ashrafi, M., Adams, M., Walker, T.R., Magnan, G. (2018). How corporate social responsibility can be integrated into corporate sustainability. A theoretical review of their relationship. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 25 (8), 672–682.
 2. Avila, L.V., Leal Filho, W., Brandli, L.L., Macgregor, C.J., Molthan-Hill, P., Gokçin Ozuyar, Martins Moreira, R. (2017). Barriers to innovation and sustainability at universities around the world. Journal of Cleaner Production, 164, 1268–1278.
 3. Connelly, S. (2007). Mapping Sustainable Development as a Contested Concept. Local Environment, 12 (3), 259–278.
 4. DuPuis E. M., Ball, T. (2013). How not what: teaching sustainability as process. Sustainability: Science, Practice and Policy, 9 (1), 64–75.
 5. Dymitrow, M., Halfacree K. (2018). Sustainability – differently. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 40, 7–16.
 6. Field, J., Schmidt-Hertha, B., Waxenegger, A. (Eds.). (2016). Universities and Engagement International perspectives on higher education and lifelong learning, Routledge: London – New York.
 7. Fleming, T. (2010). Condemned to Learn. Habermas, University and Learning Society. In: M. Murphy, T. Fleming (Eds.), Habermas, Critical Theory and Education (pp. 111– 124). Routledge: London – New York.
 8. Larabee, R. (2019, November 12). The Literature Review. USC Libraries: Research Guides. http://libguides.usc.edu/c.php?g=234974&p=1559473
 9. Leal Filho, W., Yen-Chun, J., Brandli, L.L., Avila, L.V., Azeiteiro, U.M., Caeiro, S. , da Rosa Gama Madruga, L. R. (2017). Identifying and overcoming obstacles to the implementation of sustainable development at universities. Journal of Integrative Environmental Sciences, 14 (1), 93–108.
 10. Leal Filho, W., Pallant, E., Enete, A., Richter, B., Brandil L. L. (2018). Planning and implementing sustainability in higher education institutions. An overview of the difficulties and potentials. Internation Journal of Sustainable Development and World Ecology, 25 (8), 713–721.
 11. Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 12. Posch, A., Steiner, G. (2006). Integrating research and teaching on innovation for sustainable development. International Journal of Sustainability in Higher Education, 7 (3), 276–292.
 13. van den Bor, W., Holen, P. Wals, A.E.J. and Filho, W. (Eds.). (2000). Integrating Concepts of Sustainability into Education for Agriculture and Rural Development, Frankfurt: Peter Lang Publishers.
 14. Velazquez, L., Munguia, N., Platt, A., Taddei, J. (2006). Sustainable University: What can be the matter? Journal of Cleaner Production, 14, 810–819.
 15. Wals, A. (2014). Sustainability in higher education in the context of the UN DESD. A review of learning and institutionalization processes. Journal of Cleaner Production, 62, 8–15.
 16. Wals, A., Jickling, B. (2002). “Sustainability” in higher education. From doublethink and newspeak to critical thinking and meaningful learning. International Journal of Sustainability in Higher Education, 3 (3), 221–232.
 17. Zizek S. (2010). Capitalism and the assault on reason. ABC Religion and Ethics. https://www.abc.net.au/religion/capitalism-and-the-assault-on-reason/10101880.