Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istotnego i aktualnego argumentu w debacie na temat roli uniwersytetu w promowaniu poprzez nauczanie akademickie zrównoważonego rozwoju. Dokument ten odnosi się do konkretnych efektów uczenia się zdefiniowanych dla cyklu kształcenia. Omówiony zostanie konkretny obszar nauczania zrównoważonego rozwoju w szkolnictwie wyższym, przyczyniający się do rozwoju edukacji poprzez krytyczne spojrzenie na ontologiczne i epistemologiczne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w szerszym kontekście instytucjonalnych i strukturalnych sił tworzących proces akademickiego nauczania i uczenia się. Praca pedagogiczna zostanie sproblematyzowana wokół kwestii zrównoważonego rozwoju, umiejscawiając na poziomie makro i mezzo obecne wyzwania stojące przed uniwersytetami na całym świecie. W szczególności zostanie sproblematyzowana i omówiona rola uniwersytetu jako konkretnej sytuacji edukacyjnej w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Poprzez przegląd argumentów, zostaną przeanalizowane trzy stanowiska: (i) Brak koncepcyjnego porozumienia co do tego, czym jest zrównoważony rozwój; (ii) Sprzeczne próby i pomysły co do tego, jak skuteczne włączyć zrównoważony rozwój do szkolnictwa wyższego; (iii) Sprzeczności systemowe między nauczaniem zrównoważonym w szkolnictwie wyższym a dominującą, kulturą akademicką, stwarzającą wyzwania pedagogiczne. Praca zakończy się przedstawieniem dwóch epizodów praktyk akademickich związanych z nauczaniem zrównoważonego rozwoju w celu wykazania w jaki sposób wyzwania pedagogiczne są osadzone w instytucjonalnej logice szkolnictwa wyższego, i że nie można się nimi zająć bez zreformowania w pierwszej kolejności systemu.

Szczegóły artykułu