Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejszy dokument przedstawia w zarysie warsztat programu doskonalenia zawodowego nauczycieli w National University of Education (UNAE) w Ekwadorze. Warsztat ten jest częścią serii innowacyjnych praktyk pedagogicznych, które zwiększają zawodową świadomość w kształceniu nauczycieli. Przedstawia doświadczenie, które koncentruje się na relacji pomiędzy ciałem a edukacją jako osią analizy rozwoju zawodowego i kompetencji osobistych. Ramy teoretyczne i pojęciowe tego doświadczenia są rozwinięciem myślenia o ciele w edukacji, pojmowanego jako kategoria obserwacji i analizy. W niniejszym wniosku opracowano strategie dydaktyczne na rzecz wspólnej i autonomicznej pracy w klasach wirtualnych i tradycyjnych, z uwzględnieniem reedukacji ciała.

Szczegóły artykułu