Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Reut, M. (2020). Pedagogika i „mówienie własnym głosem”. Forum Oświatowe, 31(2(62), 105-110. https://doi.org/10.34862/fo.2019.2.7

Referencje

  1. Kwaśnica, R. (2014). Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
  2. Kwieciński, Z. (2010). Pytania pierwsze o wychowanie i zadania pedagogiki. W: P. Zamojski (red.), „Kwestie pierwsze” w pedagogice (s. 70–71). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. („Ars Educandi”, t. 7).
  3. Rorty, R. (1996). Przygodność, ironia, solidarność. Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
  4. Zamojski, P. (2010). Pytanie o „kwestie pierwsze” w pedagogice. Słowo wstępne. W: P. Zamojski (red.), „Kwestie pierwsze” w pedagogice (s. 7–13). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. („Ars Educandi”, t. 7).