Treść głównego artykułu

Abstrakt

Lęk związany ze szkołą jest częstym zjawiskiem dotykającym uczniów na każdym poziomie edukacji. Aby zredukować u uczniów lęk związany ze szkołą, nauczyciele potrzebują właściwych, rzetelnych narzędzi diagnostycznych, za pomocą których przeanalizują różne przejawy tego lęku. Pierwszym celem tego badania była ocena nowego instrumentu - Skali Lęku Klasowego (Classroom Anxiety Scale CAS), aby oszacować częstość występowania lęków związanych ze szkołą wśród uczniów Evaluation of a Classroom Anxiety Scale for Secondary-School Students szkół średnich, a także zbadanie relacji pomiędzy charakterystyką demograficzną studenta a występowaniem lęku związanego ze szkołą. Wyniki pokazują, że uczniowie doświadczają intensywnego lęku związanego z testami/egzaminami i wystąpieniami publicznymi, podczas gdy niewielka ich liczba odczuwa lęk związany z wykonywaniem zadań pisemnych i zadań w grupie. Wyniki pokazują również, iż Skala
Lęku Klasowego (CAS) posiada zadawalającą charakterystykę pomiarową.

Szczegóły artykułu