Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mikołajczak-Woźniak, M. (2020). Dobrze ten schował, kto schował w pamięci. Forum Oświatowe, 31(2(62), 97-103. https://doi.org/10.34862/fo.2019.2.6

Referencje

  1. Kowalska, D. (2019). Belfrzy. Polska szkoła w stanie krytycznym. Warszawa: Wielka Litera.
  2. Kwaśnica, R. (1981). Alternatywa dla systemu klasowo-lekcyjnego. W: R. Łukaszewicz (red.), Wrocławska Szkoła Przyszłości. Rozwój szkoły – rozwój człowieka (s. 111–124). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  3. Kwaśnica, R. (2015a). O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do rozmowy. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
  4. Kwaśnica, R. (2015b). Projekt holistycznej szkoły całodziennej. W: J. Żakowski (red.), Reforma kulturowa 2020–2030–2040. Sukces wymaga zmian. Raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej (s. 135–158). Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza: Narodowe Centrum Kultury.
  5. Reut, M. (2019) Pedagogika i „mówienie własnym głosem” (czyli rozważania: w kręgu racjonalności –pytanie o rzeczywistość). Forum Oświatowe, 2(32), 105-110.