Vol 25, No 2(49) (2013)

Tutoring, coaching, mentoring – nowoczesne metody uczenia się w organizacjach

Pod redakcją Agnieszki Fornalczyk i Anetty Pereświet-Sołtan.

Numer czasopisma sfinansowany ze środków Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przyznanych w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy studiów dostosowane do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji ("Konkurs na Milion").

Spis treści

Od redakcji PDF
  9-10

Studia i rozprawy

Tutoring nauczycielski – tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne PDF
Anna Izabela Brzezińska, Karolina Appelt 13-29
Społeczny kontekst rozwoju. Użyteczność wybranych koncepcji psychologii rozwojowej dla relacji coachingu i mentoringu PDF
Barbara Smorczewska 31-40
Coaching a poczucie koherencji PDF
Anna Iwona Worsztynowicz 41-55
Psychologiczne uwarunkowania sposobów reagowania na feedback w procesie coachingu PDF (English)
Agnieszka Fornalczyk 57-72
Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach PDF
Joanna Mesjasz 73-88
Pragmatyka współcześnie stosowanych metod nauczania – uczenia się PDF
Ryszard Józef Panfil 89-101

Z badań

Badanie psychospołecznych potrzeb współczesnych nastolatków i ich implikacje dla edukacji PDF (English)
Anetta Małgorzata Pereświet-Sołtan 105-123
Tutoring a czas. Strukturalizacja czasu w opinii tutorów szkolnych z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej PDF
Adrianna Regina Sarnat-Ciastko 125-139

Z praktyki

Jobcoaching – przykład dobrych praktyk PDF
Małgorzata Anna Dobrowolska 143-151
Coaching jako narzędzie wspierania talentów trenerskich PDF
Joanna Mesjasz 156-165
Tutoring szkolny jako koncepcja i metoda wsparcia rozwoju ucznia PDF (English)
Ewa Drozd, Agnieszka Zembrzuska 167-175

Sprawozdania

Coaching w szkole. Na przykładzie Swiss Cottage School PDF
Anna Iwona Worsztynowicz 179-183

Recenzje

Cox, E., Bachkirova, T., Clutterbuck, D. (red. ). (2010). The Complete Handbook of Coaching. London: SAGE Publications, ss. 464 PDF
Anna Iwona Worsztynowicz 187-190


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452