Coaching jako narzędzie wspierania talentów trenerskich

Joanna Mesjasz

Abstrakt


Coaching to pojęcie znane zarówno w sporcie, jak i biznesie. Celem artykułu jest zaprezentowanie coachingu jako użytecznego narzędzia doskonalenia kompetencji trenerskich. Artykuł przedstawia nie tylko uzasadnienie teoretyczne, lecz także omawia wyniki pilotażowego projektu wspierania talentów trenerów kadry narodowej w grach zespołowych, realizowanego w 2012 roku na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Słowa kluczowe


coach; coaching; coaching sportowy; kompetencje; talenty; zespół sportowy

Bibliografia


Bieniok, H. (2008). Zarządzanie talentami jako źródło wiedzy i kompetencji organizacji. W: A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy (Tom 2, s. 409-422). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.

Bieniok, H., Hoffmann, K. (2010). Kluczowe zasady zarządzania własnym sukcesem osobistym i zawodowym. W: T. Listwan, S. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy (s. 67-79). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Clutterbuck, D. (2009). Coaching zespołowy. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”. Franken, R. E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

Jamka, B. (2010). Podmiotowe a atrybutowe zarządzanie talentami podwładnych. W: T. Listwan, S. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy (s. 224-233). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kozielecki, J. (1998). Człowiek wielowymiarowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Mesjasz, J. (2012). Coaching jako narzędzie kształtowania elastycznych kadr. W: S. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zrządzaniu kadrami elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim (Tom 2, s. 323-332). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Obuchowski, K. (1982). Efektywność a osobowość. Wrocław: Ossolineum.

Obuchowski, K. (2000). Galaktyka potrzeb: psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.

Obuchowski, K. (2005). Rewolucja podmiotów. Łódź: Wydawnictwo WSHE.

Parsloe, E. (2000). Coaching i mentoring. Warszawa: Petit.

Rauen, C. (2002). Handbuch Coaching. Goettingen: Hogrefe.

Seweryniak, T., Wyrzykowski, R. (2012). Weryfikacja propozycji modelu kompetencji coacha sportowego w piłce siatkowej. W: S. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zrządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim (Tom 2, s. 117-127). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Panfil, R. (2008). Efektywny coaching zespołów zadaniowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Panfil, R., Panfil, Ł. (2012). Style współpracy menedżera operacyjnego z utalentowanymi realizatorami zadań (na przykładzie organizacji sportowych). W: S. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zrządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim (Tom 2, s. 177-192). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Strelau, J. (1997). Inteligencja człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu: kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Whiddett, S., Hollyfrode, S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Witkowski, S. A. (1996). W poszukiwaniu ukrytego modelu efektywności kierowania. W: S. A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu (s. 103-110). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zaleski, Z. (1991). Psychologia zachowań celowych. Warszawa: PWN.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452