Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach

Joanna Mesjasz

Abstrakt


W polskich organizacjach dostrzega się wiele barier we wdrażaniu mentoringu. Zdaniem autorki u podstaw tych barier leżą hierarchie wartości: społecznych, narodowych, organizacyjnych, a także indywidualne hierarchie wartości pracowników. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie źródeł ograniczeń we wdrażaniu mentoringu. Analiza prowadzona jest na kilku poziomach: od najszerszej perspektywy społecznej, przez narodową do perspektywy organizacyjnej. W artykule omówione są również działania, jakie powinny podjąć polskie organizacje na rzecz przełamywania barier i ograniczeń dla wprowadzania mentoringu.


Słowa kluczowe


coaching; kultura organizacyjna; mentoring; proces wdrażania mentoringu; wartości

Bibliografia


Blickle, G. (2000). Mentor-Protégé-Beziehungen in Organization. Zeitschtift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 44(4), 168-178. Doi: 10.1026//0932-4089.44.4.168

Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Ska.

Clutterbuck, D. (1998). Learning alliances: tapping into talent. London: Institute of Persommel Development.

Crozier, M. (1993). Przedsiębiorstwo na podsłuchu: jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa: PWE.

Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.

Łużniak-Piecha, M. (2012). Mentoring w karierze międzynarodowej – sukces zawodowy polskich profesjonalistów w Wielkiej Brytanii. W: T. Listwan, S. A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy (s. 449-458). Wrocław: Wydawnictwo UE.

Obuchowski, K. (2005). Rewolucja podmiotów. Łódź: Wydawnictwo WSHE.

Parsloe, E., Wray, M. (2003). Trener i mentor. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Rakowska, A., Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Reykowski, J. (1993). Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa. W: J. Reykowski (red.), Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe (s. 9-48). Warszawa: PWE.

Robbins, S. P. (2001). Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Sikorski, C. (2001). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: PWN.

Sikorski, C. (2002). Kultura organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Solarz, J. K. (1984). Narodowe style zarządzania: mity czy fakty? Wrocław: Ossolineum.

Sułkowski, Ł. (2002). Kulturowa zmienność organizacji. Warszawa: PWE.

Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: PWN.

Turner, J. H. (1998). Socjologia: koncepcje i zastosowanie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452