Badanie psychospołecznych potrzeb współczesnych nastolatków i ich implikacje dla edukacji

Anetta Małgorzata Pereświet-Sołtan

Abstrakt


W artykule zostały przedstawione rezultaty badań przeprowadzonych wśród dolnośląskich gimnazjalistów, dotyczące psychospołecznych potrzeb młodzieży w tej grupie wiekowej. Wyniki badań wskazują, iż pomimo intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych, potrzeba kontaktu społecznego, nie ulega spłyceniu, ani redukcji, ale wręcz nasila się.

Druga część artykułu stanowi próbę refleksji nad implikacjami dla edukacji, wynikającymi z przeprowadzonych badań. Mimo podejmowanych starań, zmiany zachodzące w polskiej edukacji nie nadążają za wyzwaniami dzisiejszego świata, ani za potrzebami młodzieży.

Jako jedno z rozwiązań dla polskiej szkoły, autorka proponuje zindywidualizowaną metodę uczenia(się) – tutoring, która swoją skuteczność opiera na budowaniu relacji z uczniem.


Słowa kluczowe


nowoczesne technologie; potrzeby psychospołeczne nastolatków; tutoring

Bibliografia


Brzezińska, M. I. & Rycielska, L. (2009). Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela. In P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski & A. Zembrzuska (Eds.), Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej (pp. 19-30). Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.

Budzyński, M. (2009). Tutoring szkolny: Jak przez dialog rozwijać ucznia i motywować go do nauki. In P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski & A. Zembrzuska (Eds.), Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej (pp. 19-31). Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.

Cieśla, J. (2012, September). Presja i depresja. Polityka, 38(2875).

Czayka-Chełmińska, K. (2005). Tutoring: W poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Warszawa: PAFW.

Filiciak, M., Danielewicz, M., Halawa, M., Mazurek, P. & Nowotny, A. (2010). Młodzi i media: Nowe media a uczestnictwo w kulturze: Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Retrieved December 12, 2013, from http://www.mim.swps.pl

Gajek, E. (2008). Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Hamlin, S. (2008). Jak mówić, żeby nas słuchali: Komunikacja we współczesnym miejscu pracy [How to Talk So People Listen: Connecting in Today’s Workplace]. Poznań: DOM Wydawniczy Rebis.

Hankała, A. (2004). Psychologiczne społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów. In M. Tanas (Ed.), Pedagogika @ środki informatyczne i media. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls.”

Kolegium Tutorów. (2011). Kto to jest tutor? Retrieved from http://www.tutoring.pl/strefa-wiedzy/tutoring/kim-jest-tutor

Obuchowski, K. (2006). Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka.

Melosik, Z. (2004). Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pełczyński, Z. (2007). Tutoring wart zachodu: Z doświadczeń tutora oxfordzkiego. In Tutoring: W poszukiwaniu metody kształcenia liderów (pp. 31-35). Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Pereświet-Sołtan, A. (2011a). Tutoring: godzenie wody z ogniem. News Webwweb. Retrieved February 10, 2013, from http://news.webwweb.pl/2,44040,0,Tutoring,-godzenie,wody,z,ogniem.html

Pereświet-Sołtan, A. (2011b). Tutoring jako ważny obszar uczenia się dorosłych. Edukacja Dorosłych, 2(65).

Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Retrieved February 15, 2013, from http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/mlodzi_2011_printerfriendly.pdf

Tarnowski, J. (2005). Jak wychowywać? Uczyć się od wychowanków (przyjaciół). Kraków: “Impuls.”

Traczyński, J. (2009). Kim jest (mógłby być…) tutor w polskiej szkole. In P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski & A. Zembrzuska (Eds.), Tutoring w szkole: między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej (pp. 35-37). Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.

Tyszka, T. (1999). Kultura jest kultem wartości: Aksjologia społeczna - studia i szkice. Komorów: Wydawnictwo Antyk-Marcin Dybowski.

Wallance, P. (2001). Psychologia Internetu (T. Hornowski, Trans.). Poznań: DOM Wydawniczy Rebis.

Wojciszke, B. (2009). Kobieta zmienną jest. Gdańsk: GWP.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452