Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zajmując się edukacją uchodźców/imigrantów z perspektywy praktycznej, to formatywne badanie jakościowe prezentuje pomysły na nauczanie umiejętności
biliteracyjnych stosowanych w 2023 roku z powodzeniem przez polskich nauczycieli ukraińskich uczniów. Opierając się na badaniach z obszarów nauki języka oraz umiejętności czytania i pisania, autorki dzielą się kluczowymi elementami podejścia do dwujęzyczności za pomocą akronimu HEART, podkreślając, że dwujęzyczność to edukacja płynąca z serca tj.: 1) Zaproszenie do nauki języka ojczystego; 2) Zaangażowanie
wielu obszarów językowych; 3) Autentyczne treści; 4) Wzmocnienie poprzez szyk zdania i 5) Teksty mentorskie stworzone przez nauczyciela. Autorki dzielą się praktycznymi pomysłami na nauczanie, w którym wykorzystywane są języki i przeżycia uczniów. Pomysły te mogą być wykorzystane przez wszystkich nauczycieli
do stworzenia własnego programu nauczania oraz wdrożenia programu nauczania umiejętności czytania i pisania dla swoich uczniów-uchodźców i imigrantów.

Słowa kluczowe

Biliteracy, Second Language Acquisition, Refugee, Immigrant, Literacy Dwujęzyczność, przyswajanie drugiego języka, uchodźcy, imigranci, umiejętność czytania i pisania

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Stewart, M. A., & Muszyńska, B. (2024). Pomysły dydaktyczne w dwujęzyczności: : Wykorzystanie językowego i życiowego potencjału uczniów. Forum Oświatowe, 36(nr 2(70), 77–95. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/887

Referencje

 1. Arreguín, M. G., Alanís, I., & Salinas-González, I. (2023). An interdisciplinary biliteracy:
 2. Aligning daily instruction with the way young bilingual children learn.
 3. Childhood Education, 99(4), 40–47. https://doi.org/10.1080/00094056.2023.22322
 4. Bradley, B. A., & Reinking, D. (2011). Revisiting the connection between research and
 5. practice using formative and design experiments. In N. K. Duke & M. H. Mallette
 6. (Eds.), Literacy research methodologies (2nd ed., pp. 188–212). Guilford Press.
 7. Butvilofsky, S. A., Escamilla, K., Gumina, D., & Silva Diaz, E. (2021). Beyond monolingual reading assessments for emerging bilingual learners: Expanding the understanding of biliteracy assessment through writing. Reading Research Quarterly, 56(1), 53–70. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/rrq.292
 8. Culham, R. (2014). The writing thief: Using mentor texts to teach the craft of writing. International Reading Association.
 9. CUNY-New York State Initiative on Emergent Bilinguals. (2021). Translanguaging and transformative teaching for emergent bilingual students: Lessons from the CUNY-NYSIEB Project. Routledge.
 10. Duff, P. A. (2019). Social dimensions and processes in second language acquisition: Multilingual socialization in transnational contexts. The Modern Language Journal, 103, pp. 6–22. https://doi.org/10.1111/modl.12534
 11. Escamilla, K., Hopewell, S., Butvilofsky, S., Sparrow, W., Soltero-Gonzalez, L., Ruiz-Figueroa, O., & Escamilla, M. (2014). Biliteracy from the start: Literacy squared in action. Caslon Publishing.
 12. Flint, P., Dollar, T. & Stewart, M.A. (2019). Hurdling over language barriers: Building relationships with adolescent newcomers through literacy advancement. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 62(5), 509–519. https://doi.org/https://doi.
 13. org/10.1002/jaal.927
 14. Gort, M. (2019). Developing bilingualism and biliteracy in early and middle childhood. Language Arts, 96(4).
 15. Heard, G. (1999). Awakening the heart: Exploring poetry in elementary and middle school. Heinemann.
 16. Herrera, G. S. (2022). Biography-driven culturally responsive teaching: Honoring race, ethnicity, and personal history (3rd ed.). Teachers College Press.
 17. Hornberger, N. H. (2007). Biliteracy, transnationalism, multimodality, and identity: Trajectories across time and space. Linguistics and Education, 18(3–4), 325–334. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.linged.2007.10.001
 18. Krashen, S. D. (1985). The input hypothesis: Issues and implications. Longman.
 19. Kress, G. R. (2000). Multimodality: Challenges to thinking about language. TESOL Quarterly, 34(2), 337–340.
 20. Linares, R. E. (2021). Creating and navigating a transborder writing space: One multilingual adolescent’s take-up of dialogue journaling in an English-medium classroom. Reading Research Quarterly, n/a(n/a). https://doi.org/https://doi.
 21. org/10.1002/rrq.327
 22. May, S. (2014). The multilingual turn: Implications for SLA, TESOL, and bilingual education (1 ed.). Routledge.
 23. Muszyńska, B. (2024). Edukacja dwujęzyczna przez projektowanie. Multialfabetyzacja językowo-przedmiotowa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. NCTE/IRA. (2004). Writing Name Poem. ReadWriteThink https://www.readwritethink.org/sites/default/files/resources/lesson_images/lesson391/WritingName-Poem.pdf.
 25. Noguerón-Liu, S. (2020). Expanding the knowledge base in literacy instruction and assessment: Biliteracy and translanguaging perspectives From families, communities, and classrooms. Reading Research Quarterly, 55(S1), S307-S318. https://doi.
 26. org/https://doi.org/10.1002/rrq.354
 27. Nott-Bower, A. (2020). Dwupiśmienność (biliteracy) szansą na zrównoważony rozwój dziecka dwujęzycznego, Postscriptum Polonistyczne 2(26), https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.07
 28. Ortega, L. (2009). Understanding second language acquisition. Routledge.
 29. Paris, D., & Alim, H. S. (2017). Culturally sustaining pedagogies: Teaching and learning for justice in a changing world. Teachers College Press.
 30. Pawlicka,P., Lipowska, M., Jurek, P. (2018). Bilingual advantage? Literacy and phonological awareness in Polish-speaking early elementary school children learning English simultaneously, Acta Neuropsychologia, https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.7046
 31. Puzio, K., Keys, C., & Jiménez, R. T. (2017). Let’s translate!: Teaching literacy concepts with English language learners. In K. A. Hinchman & D. A. Appleman (Eds.), Adolescent literacies: A handbook of practice-based research (pp. 276–291). The Guilford Press.
 32. Rabej, A. (2017). Czytanie jako umiejętność kluczowa w nauce języka poprzez treści u dzieci dwujęzycznych, Acta Universiutatis Lodziensis, 24, https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.19
 33. Ross, S. M., & Stewart, M. A. (2019). Translanguaging to support reading and writing engagement in the English language arts classroom. In M. A. Stewart & H. Hansen-Thomas (Eds.), Transforming practices for the high school classroom
 34. (pp. 41–59). TESOL Press.
 35. Salmerón, C. (2022). Leveraging translanguaging practices in an elementary poetry writing workshop. Bilingual Research Journal, 1–17. https://doi.org/10.1080/15235882.2022.2061638
 36. Stewart, M. A., & Genova, H. (2020). But does this work with English learners? A guide for English language arts teachers, grades 6–12. Corwin Press, Inc.
 37. Stewart, M. A., Lozada, V., Abbasher, D., Aguirre Jaimes, M., Lozano Hughes, M. & Torres, M. (2023). Supporting biliteracy in English-medium classrooms: Cases of Arabic, Russian, and Spanish speaking (emergent) bilingual students. Paper presented
 38. at the Literacy Research Association. Annual Convention, Atlanta, GA.
 39. Street, B. (1995). Social literacies: Critical approaches to literacy development, ethnography, and education. Longman.
 40. Thomson, P. (2002). Schooling the rustbelt kids: making the difference in changing times. Allen & Unwin, Crows Nest, NSW.
 41. Swain, M. (2000). The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through dialogue. In P. Lantolf (Ed.), Sociocultural theory and second language learning (pp. 97–114). Oxford University Press.