Treść głównego artykułu

Abstrakt

W tekście analizujemy utwory zespołu The Analogs. Twórczość The Analogs jest dla nas przejawem publicznych pedagogii. Interesuje nas to jak przedstawiana jest w nich polityka i opór wobec niej. Twierdzimy, że odrzucenie oficjalnej polityki nie propaguje postawy apolitycznej, ale antypolityczną czy politycznie postpolityczną.

Słowa kluczowe

public pedagogies popular culture politics anti-politics punk. polityka antypolityka kultura popularna punk publiczne pedagogie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gruntkowska, D., & Szwabowski, O. (2024). Od apolityki do antypolityki(?) : Rozumienie i krytyka polityki w utworach The Analogs. Forum Oświatowe, 36(nr 2(70). https://doi.org/10.34862/fo.2023.2.

Referencje

  Bonefeld, W. (2012). Przedmowa do wydania polskiego. Uwspółnianie i niepewność. W: Pisma rewolucyjne w polityce postpolitycznej, red. W. Bonefeld, Poznań.
  Donaghey, J. (2013). Bakunin Brand Vodka An Exploration into Anarchist-punk and Punk-anarchism. Anarchist Developments in Cultural Studies, 1, 138–170.
  Fromm, E. (2019). Autonomia ludzkiej destrukcyjności.Poznań.
  Gray, N. (2011) The Clash. Ostatnia załoga na mieście, tłum. B. Biatkowski, G. Kuźmierz, Poznań: Kagva.
  Guy, T. C. (2007). Learning who we (and they) are: Popular culture as pedagogy. New Directions for Adult and Continuing Education, 115, 15–23. doi:10.1002/ace.263
  Jakubowski, W. (2001). Edukacja i kultura popularna. Kraków.
  Jakubowski, W. (2021). Edukacja w popkulturze. Popkultura w edukacji. Kraków.
  Jubas, K. Taber, N. & Brown, T. (2015) Introduction: Approaching Popular Culture as Pedagogy [W:] Popular Culture as Pedagogy, red.. K. Jubas, N. Taber & T. Brown, Sense Publisher.
  Kantorowicz, E.H. (2007). Dwa ciała Króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej. Warszawa.
  Kosiński, D. (2013). Teatra polskie. Rok katastrofy. Kraków.
  Kostaszuk-Romanowska, M. (2021). Współczesny romantyczny teatr polityczny. Białystok.
  Kristeva, J. (2007). Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Kraków.
  Leys, S. (2022). Orwell czyli wstręt do polityki. Warszawa.
  Lutostański, M. J. (2015). Brzydkie słowa, brudny dźwięk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  Melosik, Z. & Szkudlarek, T. (1998). Kultura, tożsamość i edukacja – migotania znaczeń, Impuls.
  Melosik, Z. (2010). Kultura popularna, walka o znaczenia i pedagogika [In:] Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, Eds. A. Gromkowska-Melosik & Z. Melosik, Impuls.
  Ost, D. (2014). Solidarność a polityka antypolityki, Gdańsk.
  Sandlin, J.A., Schultz, B. D., Burdick. J. (red.) Handbook of public pedagogy : education and learning beyond schooling. Nowy Jork.
  Szwabowski, O. (2022). Zaczepne wprowadzenie do filozofii edukacji, Szczecin.
  Vaneigem, R. (2004). Rewolucja życia codziennego, Słowa/obraz terytoria.
  Witkowski, L. (2003). „Filozoficzność” w kształceniu pedagogów jako otwieranie (się) na humanistykę. Colloquia Communia, 2.
  Worley, M. (2012). Shot By Both Sides: Punk, Politics and the End of ‘Consensus.’ Contemporary British History, 26(3), 333–354. https://doi.org/10.1080/13619462.2012.703013